Korisno

Pročitajte novosti i edukativne članke na temu javne nabave i EU fondova koje redovito objavljujemo te budite u tijeku s objavama novih EU natječaja.

Aktualni natječaji i pozivi

NOVOsti

PJR Educa ®

PJR Spajalica ®

Nakon procjene potencijala i upoznavanja s Vašim razvojnim idejama i područjem Vašeg poslovanja, PJR je spreman pratiti individualne prilike koje Vam EU fondovi pružaju.

Nemojte propuštati prilike za financiranje zbog neupućenosti.

PJR Spajalica je usluga spajanja Vaše projektne ideje s natječajima  za dodjelu bespovratnih sredstava EU fondova.

Prepustite stručnjacima da brinu o prilikama koje Vaše poduzeće ima u EU fondovima.

PJR Strip ®

Nakon više od 10 godina prisutnosti EU fondova u Hrvatskoj, svakodnevni kontakt s građanima i organizacijama ukazuje nam na činjenicu da su EU fondovi i dalje vrlo apstraktna tema koju ljudi ne razumiju Za uspješno razumijevanje i korištenje fondova i programa EU nije nužno znati sve o određenom fondu. Razumijevanje i mogućnost primjene osnovnih načela važnije je i korisnije od znanja mnogobrojnih činjenica o pojedinim EU programima. Zato smo pripremili PJR Strip o EU fondovima  koja Vam može služiti kao prvi korak u realizaciji Vaše ideje kroz fondove ili programe Europske unije.

Strip o EU fondovima preuzmite ovdje:

PJR Strip o EU fondovima (PDF, 41 MB)

Istraživanja

Od 2009. godine proveli smo 6 velikih istraživanja: četiri iz područja EU fondova i dva iz područja javne nabave u RH. U prvom istraživanju iz područja EU fondova, iz 2013., ispitivali smo iskorištenost sredstava IPA programa i učinkovitost provedbe projekata, onim iz 2017. godine analizirani su kapaciteti za apsorpciju EU fondova, 2020. istražili smo utjecaj COVID-19 pandemije na upravljanje EU fondovima, a najrecentnije je iz 2023. kojim smo željeli doznati kakvu percepciju o korištenju i učincima EU fondova ima opća javnost.

Prvo istraživanje iz područja javne nabave je provedeno 2015. godine kada smo istražili spremnost dionika javne nabave za pravila novih direktiva. Drugo je provedeno 2017. godine te su rezultatima prikazane potrebe o usavršavanju u području javne nabave i primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.

2023. godine proveli smo istraživanje na temu:

Istraživanje percepcije opće javnosti o korištenju i učincima EU fondova

Kako građani Hrvatske percipiraju iskorištenost i učinke EU fondova, imaju li (i kakva) iskustva s njima te kakva im je budućnost pitanja su na koja smo pokušali dobiti odgovore.