Ovo je sve što morate znati o Uredbi o poticanju ulaganja u sektoru turizma koja je stupila na snagu

Dana 11. travnja 2024. godine na snagu je stupila Uredba o poticanju ulaganja u sektoru turizma, a koja predstavlja program dodjele državnih potpora na temelju kojeg se dodjeljuju državne potpore. Davatelj potpore je Ministarstvo nadležno za turizam – Ministarstvo turizma i sporta.

Prihvatljivi korisnici iz ove uredbe su pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje su obveznici poreza na dobit i koje obavljaju djelatnosti u turizmu, i to djelatnosti:
 • NKD 55: Smještaj
 • NKD 56: Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića
 • NKD 79: Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • NKD 93: Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti
 • NKD 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
 
Ciljevi poticanja ulaganja na nacionalnoj razini:
 • ravnomjeran cjelogodišnji i regionalno odnosno prostorno uravnoteženiji razvoj turizma koji uključuje i razvoj posebnih oblika turizma, kao i unaprjeđenje međunarodne povezanosti Republike Hrvatske
 • društveno i okolišno održivi razvoj turizma
 • razvoj konkurentnog i inovativnog turizma
 • povećanje otpornosti djelatnostima u turizmu na vanjske utjecaje.
 
Ciljevi poticanja ulaganja na razini gospodarskih subjekata:
 • razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu kroz razvoj raznovrsne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti i kroz poticanje ulaganja u procese prihvatljive za okoliš, ulaganja u digitalizaciju poslovanja s ciljem povećanja produktivnosti poduzeća te boljeg pozicioniranja poduzeća na turističkom tržištu i jačanja otpornosti poduzeća u turizmu.
 
Potpore se odnose na projekte koji imaju za cilj jačanje konkurentske sposobnosti turizma Republike Hrvatske u:
 • aktivnostima održivog, inovativnog i otpornog turizma
 • aktivnostima zelene i digitalne tranzicije hrvatskog turizma
 • aktivnostima regionalne diverzifikacije i specijalizacije hrvatskog turizma
 • aktivnostima razvoja turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti.
 
Potpora u obliku umanjene stope poreza na dobit pod uvjetom operativnog turističkog poslovanja u trajanju od minimalno šest mjeseci tijekom kalendarske godine dodijelit će se za:
 • projekte ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj, kategorije minimalno četiri zvjezdice, vrste hotel, aparthotel, turističko naselje i kampovi
 • projekte ugostiteljsko-turističkih objekata hotel baština i difuzni hotel, nastalih obnovom kulturno-povijesne baštine, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu i očuvanje kulturnih dobara
 • projekte pratećih sadržaja svih prethodno navedenih vrsta smještajnih objekata koji uključuju zdravstveni, kongresni, nautički, kulturni, sportsko-rekreacijski, zabavno-tematski i turističko-ekološki sadržaj, kao i druge inovativne sadržaje u turizmu visoke dodane vrijednosti
 • projekte ulaganja zdravstvenih ustanova koje pružaju usluge u zdravstvenom turizmu u ugostiteljske objekte za smještaj navedenih pod točkama a) i b)
 • projekte ulaganja u samostalnu infrastrukturu u funkciji turističke ponude koji uključuju kongresni, sportsko-rekreacijski i druge inovativne sadržaje u turizmu visoke dodane vrijednosti koji doprinose diverzifikaciji turističke ponude povećavajući atraktivnost same destinacije
 • projekte nautičkog turizma, kategorije minimalno četiri sidra
 • projekte ulaganja u turističko ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkova
 • projekte ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju ugostiteljskih objekata u ITR 0, 3 i 4 iz skupine »Restorani« i »Barovi« i to vrste Restoran, Gostionica, Bistro, Krčma, Konoba i Klet
 
Posebni uvjeti za dodjelu državnih potpora u obliku umanjene stope poreza na dobit:

Vrsta ulaganja

Iznos ulaganja (EUR)

% umanjena stope poreza na dobit [1]

Uvjeti

Početno ulaganje ili početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti

150.000,00 –            1.000.000,00

50 %

Otvaranje najmanje pet (5) novih radnih mjesta povezanih s ulaganje, ili u slučaju rekonstrukcije ili novogradnje, otvaranje najmanje tri (3) nova radna mjesta uz smanjenje projektirane godišnje primarne energije ili smanjenja emisije stakleničkih plinova [2]

1.000.000,00 – 3.000.000,00

75 %

Otvaranje najmanje deset (10) novih radnih mjesta povezanih s ulaganje, ili u slučaju rekonstrukcije ili novogradnje, otvaranje najmanje šest (6) novih radnih mjesta uz smanjenje projektirane godišnje primarne energije ili smanjenja emisije stakleničkih plinova [3]

> 3.000.000,00

100 %

Otvaranje najmanje petnaest (15) novih radnih mjesta povezanih s ulaganje, ili u slučaju rekonstrukcije ili novogradnje, otvaranje najmanje deset (10) novih radnih mjesta uz smanjenje projektirane godišnje primarne energije ili smanjenja emisije stakleničkih plinova [4]

Kupnja ili najam u trajanju od najmanje 12 mjeseci čistih plovila, kao i za prilagodbu koja plovilima omogućava da se kvalificiraju kao čista plovila ili plovilima s nultim emisijama

100.000,00 – 5.000.000,00

100%

 


[1] U razdoblju do deset godina od početka ulaganja

[2] u slučaju rekonstrukcije, smanjenja projektirane godišnje primarne energije po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade (Eprim kWh/(m21396862068a)) od najmanje 30 % u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta ili 30 % smanjenje emisije stakleničkih plinova (izraženo kao CO2 t/godina) i otvaranja najmanje tri nova radna mjesta; u slučaju novogradnje, projektirana godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade (Eprim kWh/(m21396862068a)) na temelju koje se utvrđuje energetska učinkovitost zgrade od trenutka izgradnje treba biti najmanje za 10 % niža od praga utvrđenog za zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije (nZEB)

[3] u slučaju rekonstrukcije, smanjenja projektirane godišnje primarne energije po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade (Eprim kWh/(m2•a)) od najmanje 30 % u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta ili 30 % smanjenje emisije stakleničkih plinova (izraženo kao CO2 t/godina) i otvaranja najmanje šest novih radnih mjesta; u slučaju novogradnje, projektirana godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade (Eprim kWh/(m21396862068a)) na temelju koje se utvrđuje energetska učinkovitost zgrade od trenutka izgradnje treba biti najmanje za 10 % niža od praga utvrđenog za zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije (nZEB)

[4] u slučaju rekonstrukcije, smanjenja projektirane godišnje primarne energije po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade (Eprim kWh/(m21396862068a)) od najmanje 30 % u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta ili 30 % smanjenje emisije stakleničkih plinova (izraženo kao CO2 t/godina); u slučaju novogradnje, projektirana godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade (Eprim kWh/(m21396862068a)) na temelju koje se utvrđuje energetska učinkovitost zgrade od trenutka izgradnje treba biti najmanje za 10 % niža od praga utvrđenog za zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije (nZEB)

Najviši godišnji iznos državne potpore koji korisnik potpore za ulaganje može koristiti na temelju ovoga Zakona ne može biti veći od 7.000.000,00 eura.

Tekst uredbe dostupan je ovdje.

Za sve informacije i pomoć pri prijavi za odobrenje statusa korisnika potpore Uredbe o poticanju ulaganja u sektoru turizma obratite nam se na info@pjr.hr

Najnoviji članci iz iste kategorije