NOVOsti

Utjecaj NPOO na BDP – procjena Ministarstva financija

RH će biti na raspolaganju značajna sredstva iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2014.- 2020., novog Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027., te novog instrumenta EU Nove generacije, koja će se usmjeriti prije svega za jačanje oporavka i otpornosti gospodarstva kroz razvojne, strateške i reformske projekte, a za što je predviđeno oko 6,3 milijardi eura bespovratnih sredstava te 3,6 milijardi eura zajmova do kraja 2026. godine.

Pročitajte više »

Mala škola specifikacija – organizacija događanja

Cilj tiskanih materijala je da informiraju ciljnog potrošača/korisnika usluge i pomognu mu u donošenju odluke o kupnji. Tiskani materijal vrlo se često koristi u promociji EU projekata budući da je ciljnu skupinu i širu javnost potrebno educirati o koristima koje će imati od provedbe projekta, a takva vrsta materijala može se čuvati i pregledati više puta.

Pročitajte više »

Sažetak Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Hrvatska je početkom svibnja 2021.g. prijedlog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti poslala u Europsku Komisiju na komentare. EK će prije svega razmatrati da li su Planovi konzistentni s preporukama i prioritetima identificiranima u okviru Europskog semestra, prioritetima definiranima u nekoliko strategija poznatiji kao “zeleni” i “digitalni” ciljevi, nacionalnim planovima reformi, nacionalnim energetskim i klimatskim planovima, teritorijalnim planovima pravedne tranzicije, partnerskim sporazumima, operativnim programima itd.

Pročitajte više »