VAŠ STRUČNI ODJEL ZA EU PROJEKTE I JAVNU NABAVU

Projekt jednako razvoj (PJR) se bavi razvojem, provedbom, savjetovanjem, istraživanjima u područjima EU fondova i javne nabava te na temelju svog iskustva u tim područjima i obrazuje polaznike programa edukacija.

PJR u brojkama

savjetnika

klijenata PJR-a

EU projekata

postupaka javne nabave

milijuna kuna vrijednosti EU projekata

polaznika edukacija

Izvodimo stručne programe edukacija iz vlastitog iskustva u EU projektima i javnoj nabavi

Stručni portal o javnoj nabavi

S obzirom da nema adekvatnog informativnog materijala za prvi susret s EU fondovima, s ciljem boljeg razumijevanja iz perspektive početnika, izradili smo simpatični i inovativni strip o EU fondovima.

Strip o EU fondovima preuzmite ovdje

PJR Strip o EU Fondovima (41.0 MiB)

Želite li voditi svoje EU projekte „pješke“ ili sustavno?

  • smanjuje administraciju

  • povećava kvalitetu

  • štedi vrijeme

  • sve na jednom mjestu

Konkretan PJR odgovor na utvrđene prepreke i razloge nepotpune iskorištenosti sredstava.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.