Konferencije

Prilike za razmjenu znanja iz područja javne nabave i EU fondova!

Uz edukacije, PJR je organizator i konferencija na temu EU fondova i javne nabave. U svibnju 2018. godine organizirao je prvu međunarodnu konferenciju o javnoj nabavi u Hrvatskoj koja je okupila više od 200 polaznika, a potom je uslijedila i konferencija o EU fondovima. Velik interes i potreba za razmjenom iskustava iz ovih područja ohrabrili su nas u namjeri da ova događanja održavamo svake godine.

Nadolazeće konferencije

Trakošćan

Međunarodna konferencija o ESI fondovima

Treća Međunarodna konferencija o ESI fondovima održati će se 

 17. i 18. ožujka 2022. u Trakošćanu

A

Opatija

Međunarodna konferencija o javnoj nabavi

Četvrta Međunarodna konferencija o javnoj nabavi održati će se 

 19. i 20. svibnja 2022. u Opatiji