Konferencije

Prilike za razmjenu znanja iz područja javne nabave i EU fondova!

Uz edukacije, PJR je organizator i konferencija na temu EU fondova i javne nabave. U svibnju 2018. godine organizirao je prvu međunarodnu konferenciju o javnoj nabavi u Hrvatskoj koja je okupila više od 200 polaznika, a potom je uslijedila i konferencija o EU fondovima. Velik interes i potreba za razmjenom iskustava iz ovih područja ohrabrili su nas u namjeri da ova događanja održavamo svake godine.

Previous
Next

Opatija, 2023.

Međunarodna konferencija o javnoj nabavi

Peta međunarodna konferencija o javnoj nabavi održati će se u 11. i 12. svibnja 2023. u Opatiji.