Konferencije

Prilike za razmjenu znanja iz područja javne nabave i EU fondova!

Uz edukacije, PJR je organizator i konferencija na temu EU fondova i javne nabave. U svibnju 2018. godine organizirao je prvu međunarodnu konferenciju o javnoj nabavi u Hrvatskoj koja je okupila više od 200 polaznika, a potom je uslijedila i konferencija o EU fondovima. Velik interes i potreba za razmjenom iskustava iz ovih područja ohrabrili su nas u namjeri da ova događanja održavamo svake godine.

opatija, 2024.

Međunarodna konferencija o javnoj nabavi

Šesta Međunarodna konferencija o javnoj nabavi održat će se 23. i 24. svibnja 2024. u Opatiji.

Poreč, 2024.

Međunarodna konferencija o ESI fondovima

Peta Međunarodna konferencija o ESI fondovima održat će se 3. i 4. listopada 2024. u Poreču.