Matea Hadrović

Asistentica u administraciji Po struci upravni referent, a trenutno pohađa Porezni studij u sklopu Pravnog fakulteta u Zagrebu. U višegodišnjem radnom iskustvu u privatnom sektoru svakodnevno je komunicirala s klijentima i dobavljačima, izrađivala ponude i fakture, radila usklade salda, pripremala podatke za knjiženje te obrađivala ulaznu dokumentaciju. Sudjelovala je u javnoj nabavi u postupcima nadmetanja […]

Digitalizacija poduzeća – nepotrebna „…izacija“ ili pomoć u radu?

digitalizacija poduzeća

Digitalna transformacija poduzeća predstavlja nužnost svakog poduzeća ukoliko želi o(p)stati na sve zasićenijem tržištu. EU je prepoznala značaj digitalizacije te je Komisija je uspostavila program Digitalna Europa s ukupnim proračunom od 9,2 milijarde eura za oblikovanje i potporu digitalnoj transformaciji europskih društava i gospodarstava.

Ante Bodrožić

Savjetnik za informacijske sustave Stručni specijalist ekonomije Ekonomskog fakulteta u Splitu. Poslovni počeci se vežu uz direktan rad i komunikaciju s ljudima počevši kao turistički vodič pa sve do kasnijih poslova u prodaji koji su uključivali regionalnog voditelja prodaje u multinacionalnoj kompaniji te voditelja prodaje sektora u vodećoj hrvatskoj kompaniji. Uz vrhunski proizvod, za kvalitetnu […]

Prilike za financiranje JLRS iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Hrvatska je početkom svibnja 2021.g. 49 milijardi kuna težak prijedlog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti poslala u Europsku Komisiju na komentare. Dok se čekaju povratne informacije na predani dokument, JLRS-ovi trebaju razmotriti prilike koje se u NPOO-u mogu istumačiti kao prilike koje JLRS-ove i njihova povezana društva i ustanove.

Prilike za financiranje poduzetnika iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Bespovratna sredstva poznata su poduzetnicima iz prethodnih godina, riječ je o državnim potporama koje određenim postotkom financiraju određene troškove, te ako se tijekom provedbe projekat opravda namjensko trošenje sukladno pravilima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, onda i ostaju bespovratna sredstva.

Sažetak Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Hrvatska je početkom svibnja 2021.g. prijedlog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti poslala u Europsku Komisiju na komentare. EK će prije svega razmatrati da li su Planovi konzistentni s preporukama i prioritetima identificiranima u okviru Europskog semestra, prioritetima definiranima u nekoliko strategija poznatiji kao “zeleni” i “digitalni” ciljevi, nacionalnim planovima reformi, nacionalnim energetskim i klimatskim planovima, teritorijalnim planovima pravedne tranzicije, partnerskim sporazumima, operativnim programima itd.