Inceptum – Osiguravanje kvalitete telekomunikacijskih usluga korištenjem mehanizama kibernetičke sigurnosti

Cilj projekta je izrada novog radikalno inovativnog rješenja za nadzor i upravljanje kvalitetom usluge pružatelja telekomunikacijskih usluga koje će uzeti u obzir i parametre povezane sa kibernetičkom sigurnošću. Programsko rješenje doprinijeti će širenju broja korisnika, daljnjem rastu i razvoju društva, a posljedično će se povećati sigurnost korisnika i kvaliteta telekomunikacijskih usluga. Projektne aktivnosti obuhvaćaju projekt […]

Apital d.o.o. – Izgradnja i modernizacija proizvodne hale u cilju povećanja kapaciteta i jačanja konkurentnosti poduzeća Apital d.o.o.

Cilj projekta je izrada novog radikalno inovativnog rješenja za nadzor i upravljanje kvalitetom usluge pružatelja telekomunikacijskih usluga koje će uzeti u obzir i parametre povezane sa kibernetičkom sigurnošću. Programsko rješenje doprinijeti će širenju broja korisnika, daljnjem rastu i razvoju društva, a posljedično će se povećati sigurnost korisnika i kvaliteta telekomunikacijskih usluga. Projektne aktivnosti obuhvaćaju projekt […]

Končar-Inem – „Platforma za inteligentno i energetski efikasno upravljanje industrijskim IoT uređajima“

U okviru Poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“,, pripremili smo, doveli do financiranja i nastavili suradnju na provedbi projekta „ Platforma za inteligentno i energetski efikasno upravljanje industrijskim IoT uređajima“  korisnika Končar-Inem. Projektom će se razviti sustav za upravljanje podacima koji se mogu prikupljati […]

Poljoprivredno Šumarska Škola Vinkovci – Strategija RCK

Za Poljoprivredno Šumarsku Školu Vinkovci izrađena je studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, zatim pružena podrška u uspostavi sustava za potporu osiguranja kvalitete i licence te izrađen strateški plan razvoja RCK u poljoprivredi.

FSB – Unaprjeđenje tehnologije visokoučinskog zavarivanja

Predviđenim projektom se unaprjeđuju dostupne tehnologije razvojem i primjenom optimalnih režima toplinske i mehaničke obrade zavarenih spojeva s ciljem postizanja maksimalnih vrijednosti mehaničkih svojstava materijala te minimalnih zaostalih naprezanja i deformiranja konstrukcije. Unaprjeđenje se ostvaruje provedbom aktivnosti IRI kroz suradnju ZIO (Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu) i dva partnera-poduzetnika (Hale-mont, Našice i Končar MK, […]

NEXE d.d. – Energetska obnova i OIE u tvornici cementa NEXE d.d.

U sklopu projekta će se provesti mjere energetske obnove i ugradnje obnovljivih izvora energije. Mjere će se provoditi u sklopu proizvodnog pogona te u ostalim zgradama u sklopu upravno-proizvodnog kompleksa. Mjere obuhvaćaju obnovu toplinske izolacije i ovojnice, ugradnju učinkovitog sustava ventilacije, postavljanje dizalice topline, postavljanje sustava za proizvodnju el. energije iz energije sunca, uvođenje učinkovitih […]