Što sve sadrži Strategija održivog turizma do 2030. godine?

Ova strategija usklađena je s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i temeljnim dokumentima i politikama EU i RH, uključujući i NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti).

Dokument navodi četiri strateška cilja:
 1. Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam
 2. Turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu
 3. Konkurentan i inovativan turizam
 4. Otporan turizam
 
Strateški cilj „Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam

Prema ovom dokumentu jedan od glavnih izazova hrvatskog turizma je vremenska i prostorna neujednačenost turističkih aktivnosti, kao i izražena sezonalnost koja može dovesti do prekomjernog turizma u popularnim destinacijama.

Zato je određeno šest prioritetnih područja:

 • Razvoj uravnoteženijeg i uključivog turizma kroz turističke proizvode više dodane vrijednosti
 • Prostorno ravnomjernije raspoređen turistički promet
 • Razvoj posebnih oblika turizma i strukturirani razvoj proizvoda
 • Unaprjeđenje domaće i međunarodne prometne povezanosti
 • Repozicioniranje Hrvatske kao cjelogodišnje autentične destinacije održivog turizma
 • Stvaranje boljih uvjeta života i rada kroz turizam
 
Strateški cilj „Turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu“

Intenzivna turistička djelatnost i neadekvatna turistička infrastruktura mogu ugroziti prirodne resurse.

Zbog toga dokument navodi sljedeća prioritetna područja:

 • Smanjenje opterećenja iz turizma na sastavnice okoliša i prirodu
 • Smanjenje negativnog utjecaja turizma na prostor
 • Smanjenje negativnog utjecaja turizma na klimu
 
Strateški cilj „Konkurentan  i inovativan turizam“

Razvoj konkurentnog i inovativnog turizma jedan je od koraka u razvoju održivog turizma. Ovo su prioritetna područja ovog strateškog cilja:

 • Jačanje ljudskih potencijala u turizmu
 • Unaprjeđenje strukture i kvalitete smještajnih kapaciteta
 • Osiguranje poticajnog poslovnog okruženja
 • Poticanje inovacija i digitalne transformacije turizma
Strateški cilj „Otporan turizam“

Dokument naglašava utjecaj pandemije na turizam. Učinkovito planiranje i upravljanje ključni su za razvoj turizma prema održivosti i za osiguravanje njegove dugoročne stabilnosti.

Dokument ističe pet prioritetnih područja unutar ovog strateškog cilja:

 • Unaprjeđenje zakonodavnog okvira
 • Unaprjeđenje sustava turističkih zajednica
 • Unaprjeđenje sustava praćenja podataka
 • Odgovor na promjene trendova i potreba
 • Jačanje mehanizama za osiguravanje sigurnosti
 

Financijski okvir za provedbu ove Strategije sadržan je u Državnom proračunu Republike Hrvatske, svim izvorima financiranja koji se objedinjuju u državnom proračunu i proračunima koji čine dio proračuna opće države, iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO), Programa konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK), Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (ITP) te programa EU fondova.“ navedeno je u dokumentu.

Najnoviji članci iz iste kategorije