Izdvojene kompetencije za strateško planiranje i upravljanje

Jedan od glavnih pokretača projekata u organizaciji jest strategija koja formulira jasne opće i specifične ciljeve, a ostvarenje tih ciljeva osigurava se kroz provedbu projekata i programa. Glavni cilj strategije očituje se u pozicioniranju organizacije unutar sektora kojem pripada te upravljanju njenim razvojem. Prilikom donošenja strategije važno je imati sposobnost sagledavanja prošlih i budućih događaja […]

Vještine upravljanja partnerstvom

Upravljanje brojnim projektnim partnerstvom – vještine koje treba imati voditelj projekta  U okviru Poziva koji se financiraju iz ESI fondova partnerstva nerijetko znaju biti obavezna za prijavitelja, no često je to i odluka samog prijavitelja kako bi ojačao projekt te ispunio projektne ciljeve. Partnerstvo je uvijek izazov, no ujedno i prilika u svakom projektu. Partnerstvo […]

Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu – ProcurCompEU

Kompetencije u vođenju projekata postoje već dugi niz godina i prepoznate su kao standard za utvrđivanje razine spremnosti i sposobnosti pojedinca da učinkovito upravlja projektom. Okvir kompetencija za vođenje projekata omogućava pojedincima da se nose sa velikim brojem različitih specifičnosti – od određene djelatnosti, ekonomskog okruženja, društvenog statusa, tipa organizacije pa sve do tipa osobnosti […]

Važnost zelene javne nabave u kontekstu Europskog zelenog plana

Europski zeleni plan (EZP) nova je strategija rasta kojom se EU nastoji preobraziti u pravedno i prosperitetno društvo s modernim, učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom sa smanjenim emisijama stakleničkih plinova i održivom upotrebom resursa. Također, nastoji se zaštititi zdravlje i dobrobit građana od rizika povezanih s okolišem i negativnih utjecaja.

Steknite certifikat u području javne nabave!

Program izobrazbe u području javne nabave

Učinkovita javna nabava važna je za rješavanje mnogih ključnih izazova politike – za rast i radna mjesta, fiskalnu disciplinu, modernizaciju javne uprave, borbu protiv korupcije i tajnog dogovaranja, pristup malih i srednjih poduzeća tržištu, povjerenje građana u javna tijela i demokraciju te inovacije i ekološki i socijalno održiv rast. Produktivno trošenje i ulaganje javnog novca […]

Utjecaj NPOO na BDP – procjena Ministarstva financija

RH će biti na raspolaganju značajna sredstva iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2014.- 2020., novog Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027., te novog instrumenta EU Nove generacije, koja će se usmjeriti prije svega za jačanje oporavka i otpornosti gospodarstva kroz razvojne, strateške i reformske projekte, a za što je predviđeno oko 6,3 milijardi eura bespovratnih sredstava te 3,6 milijardi eura zajmova do kraja 2026. godine.

Što je potrebno znati kod pisanja dokumentacije za nabavu promidžbe i vidljivosti EU projekta?

Upute za korisnike vezane uz mjere informiranja i komunikaciju o projektima sufinanciranima u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova Upute za korisnike vezane uz mjere informiranja i komunikaciju o projektima sufinanciranima u ESI fondova u razdoblju 2014. – 2020., obvezujuće su za sve korisnike sredstava čiji su projekti sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj […]

Mala škola specifikacija – organizacija događanja

Cilj tiskanih materijala je da informiraju ciljnog potrošača/korisnika usluge i pomognu mu u donošenju odluke o kupnji. Tiskani materijal vrlo se često koristi u promociji EU projekata budući da je ciljnu skupinu i širu javnost potrebno educirati o koristima koje će imati od provedbe projekta, a takva vrsta materijala može se čuvati i pregledati više puta.

Matea Hadrović

Asistentica u administraciji Po struci upravni referent, a trenutno pohađa Porezni studij u sklopu Pravnog fakulteta u Zagrebu. U višegodišnjem radnom iskustvu u privatnom sektoru svakodnevno je komunicirala s klijentima i dobavljačima, izrađivala ponude i fakture, radila usklade salda, pripremala podatke za knjiženje te obrađivala ulaznu dokumentaciju. Sudjelovala je u javnoj nabavi u postupcima nadmetanja […]

Digitalizacija poduzeća – nepotrebna „…izacija“ ili pomoć u radu?

digitalizacija poduzeća

Digitalna transformacija poduzeća predstavlja nužnost svakog poduzeća ukoliko želi o(p)stati na sve zasićenijem tržištu. EU je prepoznala značaj digitalizacije te je Komisija je uspostavila program Digitalna Europa s ukupnim proračunom od 9,2 milijarde eura za oblikovanje i potporu digitalnoj transformaciji europskih društava i gospodarstava.