Poduzetnicima dostupno gotovo 34 milijuna eura unutar Modernizacijskog fonda

Objava Poziva Modernizacijskog fonda

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je drugi Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“.

Poziv je objavljen u okviru Programa ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije. 

Svrha (cilj) Poziva

Svrha ovog poziva je doprinos postizanju nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva definiranih Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2030.:

 • povećanje udjela OIE (obnovljivih izvora energije) u bruto finalnoj potrošnji energije Republike Hrvatske do 2030.
 • smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030.
 
Predmet Poziva
Predmet Poziva je poticanje proizvodnje električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima i prostorima povezanim s proizvodnim pogonima.
 
Očekivani učinci Poziva:
 • smanjenje emisija stakleničkih plinova
 • povećanje instalirane električne snage iz obnovljivih izvora energije
 • ušteda energije
 • povećanje instaliranog kapaciteta skladištenja energije
Ukupna raspoloživa sredstva
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva je 33.813.570 eura.
 
Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz Modernizacijskog fonda koja se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga dostavljenog u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

 • najniži iznos 100.000,00 eura
 • najviši iznos 5 milijuna eura
 
Predviđeni intenzitet potpore

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu po Prijavitelju ( uključujući i sva povezana društva sukladno Prilogu I. Uredbe o općem skupnom izuzeću) koji se može dodijeliti  iznosi do 5 milijuna eura u sklopu ovog Poziva.

Intenzitet potpore za pojedini projekt izračunava se u skladu sa Programom dodjele državne potpore.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu
 • izgradnja elektrane na biomasu
 • izgradnja elektrane na bioplin
 • postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) 
 • projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu.
 
Geografska ograničenja

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.

Način podnošenja projektnih prijedloga:

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga započinje 9. srpnja 2024. u 9 sati.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 9. rujna 2024. do 9 sati.

Jedan Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga pod uvjetom da je riječ o razdvojenim projektnim prijedlozima koji se temelje na međusobno razdvojenim prihvatljivim troškovima i dokumentaciji te se provode na razdvojenim lokacijama. 

Za svaku vrstu ulaganja podnosi se pojedinačni projektni prijedlog.

Besplatno procjenjujemo vašu prihvatljivost! Ispunite upitnik ovdje.

Najnoviji članci iz iste kategorije