Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine

Hrvatska 2032. godine želi biti zemlja digitalno i gospodarski konkurentnih poduzeća i digitalizirane javne uprave s personaliziranim javnim uslugama“, stoji u predgovoru Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine.

Strategija digitalne Hrvatske do 2032. godine postavlja vrlo ambiciozan i sveobuhvatan okvir za transformaciju zemlje u moderno i digitalno društvo.

Digitalni kompas

Ova strategija povezana je s digitalnom agendom za Europu. Naime, Europska je komisija 2021. godine donijela desetogodišnji Digitalni kompas: europski pristup za digitalno desetljeće, čime su digitalne ambicije za 2030. godinu pretočene u konkretne zadatke. 

Europski Digitalni kompas sastoji se od četiri glavne točke kojima se određuju digitalne ambicije Europske unije za 2030., a to su:

  • Digitalizacija javnih usluga
  • Digitalna transformacija poduzeća
  • Sigurna, učinkovita i održiva digitalna infrastruktura
  • Digitalno kvalificirani građani i visokokvalificirani stručnjaci
Prioriteti strategije

U okviru ove strategije, jedan od prioriteta je unapređenje digitalne infrastrukture. To znači izgradnju i modernizaciju mrežnih kapaciteta kako bi se omogućio brži i pouzdaniji pristup internetu širom zemlje. Ovo je temelj za uspjeh svih ostalih digitalnih inicijativa jer pristup visokokvalitetnom internetu omogućava efikasnije poslovanje, bolje obrazovanje i bržu komunikaciju.

Nadalje, strategija naglašava važnost razvoja digitalnih vještina. Planira se implementacija obrazovnih programa koji će građanima svih uzrasta omogućiti da razviju vještine potrebne za uspjeh u digitalnom dobu.

Snažan naglasak stavlja se i na poticanje inovacija i podršku start-up poduzećima u tehnološkom sektoru, ali i na podizanje razine digitalne pismenosti i poticanje razvoja poduzetničkih ideja temeljenih na digitalnim i inovativnim tehnologijama. Želi se omogućiti unaprjeđenje poslovne učinkovitosti malog i srednjeg poduzetništva koje čini 99,8% gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj.

Jedna od ključnih strateških smjernica transformacije javne uprave je daljnja digitalizacija javnih usluga u sklopu sustava e-Građani.

Važno je naglasiti i cilj očuvanja sigurnosti u digitalnom prostoru. Strategija predviđa povećanje kibernetičke sigurnosti svih elemenata infrastrukture u skladu s najnovijim tehničkim dostignućima. Predviđene su i edukacije iz područja informacijske i kibernetičke sigurnosti.

Četiri strateška cilja

Strategija se može podijeliti na četiri strateška cilja: 

  • Razvijeno i inovativno digitalno gospodarstvo
  • Digitalizirana javna uprava
  • Razvijene, dostupne i korištene mreže vrlo velikih kapaciteta
  • Razvijene digitalne kompetencije za život i rad u digitalno doba
Digitalna tranzcija 

Strategija je predstavila plan rada na razvoju digitalnih kompetencija i digitalnih radnih mjesta, s fokusom na daljnju digitalnu tranziciju obrazovnog sektora, podizanje razine osnovnih i naprednih digitalnih kompetencija građana za aktivno sudjelovanje u digitalnom društvu i podizanje razine digitalnih kompetencija i prekvalifikacija radne snage iz neinformatičkih zanimanja sukladno potrebama tržišta rada.

Digitalizacija ključnih usluga 

Cilj je digitalizirati sve ključne javne usluge koje rješavaju cjelovite životne situacije:

•     građanska i obiteljska prava,

•     zdravstvena skrb,

•     obrazovanje/stažiranje,

•     rad i umirovljenje,

•     mobilnost, putovanje, prijevoz i vozila,

•     prava potrošača,

•     pokretanje, vođenje i zatvaranje poduzeća,

•     pokretanje postupka za sporove male vrijednosti,

•     pravna država i sigurnost,

•     stanovanje i okoliš.

Ukupno gledano, Strategija digitalne Hrvatske do 2032. godine predstavlja temeljiti plan koji bi trebao omogućiti zemlji da iskoristi tehnološki napredak za poboljšanje životnog standarda, povećanje gospodarskog rasta i jačanje međunarodne konkurentnosti.

Najnoviji članci iz iste kategorije