Jana Miriovsky

Voditeljica projekata Diplomirala je engleski jezik i književnost i rusistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2023. godine stekla je i zvanje sveučilišne magistre ekonomije. Od 2019. godine bavi se pripremom i provedbom EU projekata iz različitih izvora financiranja (ESF, ISF, Obzor2020). Kao savjetnica za provedbu projekata sakupljala je i izrađivala dokumentaciju potrebnu za […]

Irena Stanišak

Savjetnik za javnu nabavu Posjeduje višegodišnje iskustvo asistenta u administrativnim poslovima postprodaje i prodaje, kao i na području poslova javne nabave. Kao dodatno usavršavanje završila je program izobrazbe u području javne nabave. U PJR-u radi kao savjetnik za javnu nabavu. Prati objave planova nabava, postupaka javnog savjetovanja i javnih nadmetanja, upravlja dijelom poslovnih prilika, koordinira […]

Suzana Kovačević

Voditeljica projekata Sociologinja koja je stekla diplomu profesorice sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ima višegodišnje iskustvo u civilnom sektoru kroz volontiranje i rad u nekoliko organizacija civilnog društva u području ženskih i ljudskih prava. Od početka radila na projektima te od 2005. godine, a nakon zapošljavanja u tadašnjem Ministarstvu europskih integracija i vanjskih […]

Tajana Čuljak

Voditeljica projekata, voditeljica projekata gradnje Diplomirana inženjerka građevinarstva Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, smjer Visokogradnja. Karijeru je započela 2012. godine u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije kao stručni suradnik gdje aktivno radi na rješavanju upravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje. 2016. godine počinje s radom u […]

Valentina Anić

Voditeljica projekata Magistrirala je ekonomiju, smjer Analiza i poslovno planiranje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslovnu karijeru započela je još za vrijeme studija, gdje je stekla širok spektar znanja iz područja računovodstva i financija. Višegodišnje iskustvo iz područja pripreme i upravljanja projekata financiranih iz EU fondova stječe radeći kao voditeljica poduzetničkih i javnih projekata […]

Anamaria Šimunković

Voditeljica projekata, voditeljica tima Magistra poslovnog upravljanja koja posjeduje više od 17 godina općeg radnog iskustva. Posjeduje važeći certifikat iz javne nabave. Anamaria je radno iskustvo započela radom u hotelijerstvu, nakon čega započinje s radom kao stručni suradnik u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU od 2008. do 2013. godine. Radila […]

Dalibor Slanac

Voditelj projekata Sveučilišni specijalist ekonomije smjera Marketing posebnih područja. Prvi dodir s projektima ostvario je kao student i član Young Crew Croatia na organiziranju radionica te sudjelovanju na raznim predavanjima o projektima. Prva iskustva s EU projektima stekao je u Ministarstvu mora, prometa infrastrukture u Odjelu EU fondova gdje je organizirao i sudjelovao na sastancima […]

Lana Tortić

Voditeljica projekata, voditeljica tima Magistra ekonomije smjera Marketing na Sveučilištu u Zagrebu. Karijeru je započela u Nestlé Adriatic d.o.o., vodećoj svjetskoj kompaniji u proizvodnji hrane i pića, kao specijalist za marketing. Od 2015. godine aktivno radi na poslovima koordinacije i upravljanja EU projektima usmjerenih regionalnom i lokalnom razvoju. Nositeljica je IPMA certifikata razine C, a […]

Sandra Nikolić

Voditeljica projekata Ekonomistica sa diplomom stručne specijalistice upravljanja poslovnim komunikacijama s više od 20 godina općeg radnog iskustva. U pripremi i provedbi projekata usmjerenih lokalnom razvoju, ruralnom razvoju, energetskoj učinkovitosti, unaprjeđenju infrastrukture, poticanju razvoja poduzetništva i zapošljavanja na regionalnoj i lokanoj razini radi više od 7 godina. Kao voditeljica projekata upravljala je projektnim timom, aktivnostima […]

Ivana Majer

Voditeljica projekata, voditeljica tima Magistra politologije smjera javne politike, menadžment i razvoj te europski studiji na Sveučilištu u Zagrebu. Završila specijalistički program izobrazbe i posjeduje važeći certifikat u području javne nabave. Članica Hrvatske evaluatorske mreže. Od 2014. godine aktivno radi na poslovima upravljanja nacionalnim i EU projektima, a karijeru je započela kao projektni menadžer u […]

Olivera Del Cont

Voditeljica projekata Diplomirani pravnik sa završenim magisterijem II. stupnja na Sveučilištu u Bologni sa zvanjem Internacionalni jurist. Uža specijalnost joj je europsko konkurentno pravo.Prva iskustva u EU programima, fondovima i projektima stjecala je tijekom više od 9 godina rada na EU transnacionalnim i prekograničnim programima države članice EU te na talijanskim nacionalnim programima i EU […]

Dunja Arlović

Voditeljica projekata Magistrirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Karijeru je započela unutar „big four“ revizorske kompanije gdje je stekla iskustvo u reviziji i analizi financijskih izvještaja, specifičnim revizijama projekata, predlaganju mjera za poboljšanje internih kontrola, dubinskom snimanju projekata i kompanija, rukovođenju i upravljanju timovima te savjetovanje u financijskom menadžmentu klijenata. Posjeduje višegodišnje […]