Jana Miriovsky

Voditeljica projekata

Diplomirala je engleski jezik i književnost i rusistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2023. godine stekla je i zvanje sveučilišne magistre ekonomije.

Od 2019. godine bavi se pripremom i provedbom EU projekata iz različitih izvora financiranja (ESF, ISF, Obzor2020). Kao savjetnica za provedbu projekata sakupljala je i izrađivala dokumentaciju potrebnu za izvještavanje prema nadležnim tijelima za provedbu projekata, što je uključivalo i provedbu postupaka nabave za neobveznike i obveznike Zakona o javnoj nabavi. Kontinuirano se usavršava u području EU projekata i posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.

U PJR-u se kao voditeljica projekata bavi savjetovanjem u pripremi, provedbi i izvještavanju projekata, unaprjeđenjem projektnih prijedloga u skladu s predmetnim pozivima, osiguravanjem kvalitete u projektnom ciklusu te ostalim poslovnim savjetovanjem.