Tajana Čuljak

Voditeljica projekata, voditeljica projekata gradnje

Diplomirana inženjerka građevinarstva Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, smjer Visokogradnja. Karijeru je započela 2012. godine u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije kao stručni suradnik gdje aktivno radi na rješavanju upravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje. 2016. godine počinje s radom u VIDRA-i – Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije najprije na mjestu više stručne suradnice, a zatim savjetnice u Odjelu za infrastrukturu i energetiku. Od 2018. godine preuzima upravljanje Odjelom za provedbu programa i projekata. Aktivno je vodila više timova za provedbu raznih građevinskih i infrastrukturnih te ostalih projekata financiranih sredstvima Europske Unije i nacionalnim sredstvima Republike Hrvatske. Također, posjeduje značajno iskustvu u upravljanju projektima prekogranične suradnje Interreg Mađarska – Hrvatska kao i pripremi projekata financiranih sredstvima Europske Unije i projektima financiranih iz nacionalnih izvora s naglaskom na projekte s građevinskim komponentama. Posjeduje uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, kao i certifikat javne nabave.

U PJR-u u okviru provedbe projekata financiranih iz EU fondova radi kao voditeljica projekata gradnje gdje svakodnevno savjetuje klijente i korisnike bespovratnih sredstava u provedbi njihovih projekata, kao i o praćenju ugovornih obveza, pripremi izvještaja i svih vrsta projektnih izmjena u cilju što uspješnije provedbe projekata. Također, voditelj je projekata gradnje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.