Lana Tortić

Voditeljica projekata, voditeljica tima

Magistra ekonomije smjera Marketing na Sveučilištu u Zagrebu. Karijeru je započela u Nestlé Adriatic d.o.o., vodećoj svjetskoj kompaniji u proizvodnji hrane i pića, kao specijalist za marketing. Od 2015. godine aktivno radi na poslovima koordinacije i upravljanja EU projektima usmjerenih regionalnom i lokalnom razvoju. Nositeljica je IPMA certifikata razine C, a kao iskusna voditeljica projekata odrađivala je poslove koji uključuju upravljanje projektnim timovima, izvještavanje i izradu zahtjeva za nadoknadom sredstava, provedbu javne nabave, praćenje potrošnje financijskih sredstava te organizaciju i provedbu različitih projektnih aktivnosti. Osim toga, aktivno je bila uključena i u izradu raznih strateških dokumenata (Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, županijska razvojna strategija, strategija upravljanja urbanim područjem). U PJR-u u okviru provedbe projekta financiranih iz EU fondova svakodnevno savjetuje klijente, korisnike bespovratnih sredstava u provedbi njihovih projekata te brine o praćenju ugovornih obveza, pravovremenoj pripremi izvještaja, zahtjeva za izmjenama projekta, izvršenju planova nabava i svemu što je potrebno za što uspješniju provedbu projekta.