Sandra Nikolić

Voditeljica projekata

Ekonomistica sa diplomom stručne specijalistice upravljanja poslovnim komunikacijama s više od 20 godina općeg radnog iskustva. U pripremi i provedbi projekata usmjerenih lokalnom razvoju, ruralnom razvoju, energetskoj učinkovitosti, unaprjeđenju infrastrukture, poticanju razvoja poduzetništva i zapošljavanja na regionalnoj i lokanoj razini radi više od 7 godina. Kao voditeljica projekata upravljala je projektnim timom, aktivnostima i proračunima projekata. Također, aktivno je bila uključena i u izradu lokalnih razvojnih strategija, akcijskih planova te oblikovanju politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka kroz održivi razvoj. U PJR-u okviru provedbe projekata financiranih iz EU fondova svakodnevno savjetuje klijente, korisnike bespovratnih sredstava u provedbi njihovih projekata te brine o praćenju ugovornih obveza, pravovremenoj pripremi izvještaja, zahtjeva za izmjenama projekata, izvršenju planova nabava i svemu što je potrebno za što uspješniju provedbu EU projekta.