Anamaria Šimunković

Voditeljica projekata, voditeljica tima

Magistra poslovnog upravljanja koja posjeduje više od 17 godina općeg radnog iskustva. Posjeduje važeći certifikat iz javne nabave.

Anamaria je radno iskustvo započela radom u hotelijerstvu, nakon čega započinje s radom kao stručni suradnik u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU od 2008. do 2013. godine. Radila je kao voditelj projekta u sklopu IPA programa „Can you hear the difference“ u Osnovnoj školi Davorina Trstenjaka u Zagrebu, te u konzultantskim društvima.

PJR-u niz godina radi u Odjelu za upravljanje projektima gdje je zadužena za provedbu projekata financiranih iz EU fondova i postupke nabava. Kao voditeljica tima odgovorna je za planiranje, organiziranje, vođenje, nadziranje poslovanja tima/poslovnog područja radi ostvarivanja postavljenih poslovnih ciljeva. Radi na upravljanju poslovnim i tehnološkim procesima iz poslovne domene tima/poslovnog područja, organizira i nadzire rad tima/poslovnog područja u skladu sa zakonskim i ostalim propisima, nadzire primjene unutarnjih kontrola u poslovnim procesima u poslovnoj domeni tima/poslovnog područja; daje prijedlog nadležnim osobama za planiranje kadrova, zapošljavanje i repozicioniranje, usmjeravanje karijere, razvoja i stručnog osposobljavanja, brine o pravima i obvezama te prati i provodi radnu disciplinu radnika tima/poslovnog područja; upravlja radnicima tima/poslovnog područja kroz raspodjelu poslova; uvodi u rad, mentorira i educira radnike tima/poslovnog područja koordinira rad tima/poslovnog područja;  komunicira s vanjskim i internim klijentima u skladu s pravilima i kulturom  internog i eksternog komuniciranja; vodi i/ili operativno sudjeluje u projektima iz poslovne domene tima.