Anamaria Šimunković

Konzultantica

Završila je stručni studij Poslovne ekonomije i posjeduje više od 15 godina općeg radnog iskustva. Anamaria je radno iskustvo započela radom u hotelijerstvu, nakon čega započinje s radom kao stručni suradnik u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU od 2008. do 2013.godine. Radila je kao voditelj projekta u sklopu IPA programa „Can you hear the difference“ u Osnovnoj školi Davorina Trstenjaka u Zagrebu, te u konzultantskim društvima.

U PJR-u niz godina radi kao konzultantica u Odjelu za provedbu projekata i javnu nabavu gdje je zadužena za provedbu projekata financiranih iz EU fondova s ciljem da korisnici projekata uspješno povuku EU sredstva te razumiju i izvedu obveze koje imaju u EU projektima. Odgovorna je za praćenje realizacije plana projekata i proračuna, ugovornih obveza korisnika bespovratnih sredstava, izradu i kontrolu izvještaja o napretku projekata te kontrolu popratnih dokumenata za prihvatljivost troškova, savjetovanje u izmjenama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Također, bavi se savjetovanjem klijenata u pripremi, planiranju, i provedbi postupaka javnih nabava po Zakonu o javnoj nabavi i postupcima za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Piše članke u području provedbe projekata i javne nabave. Posjeduje važeći certifikat iz javne nabave (2015.).