Olivera Del Cont

Voditeljica projekata

Diplomirani pravnik sa završenim magisterijem II. stupnja na Sveučilištu u Bologni sa zvanjem Internacionalni jurist. Uža specijalnost joj je europsko konkurentno pravo.
Prva iskustva u EU programima, fondovima i projektima stjecala je tijekom više od 9 godina rada na EU transnacionalnim i prekograničnim programima države članice EU te na talijanskim nacionalnim programima i EU projektima.  Ima više od 18 godina iskustva u savjetovanju privatnog i javnog sektora u pogledu razvoja, provedbe i upravljanja programima i projektima EU.
Posjeduje bogato iskustvo u poslovima i aktivnostima vezanim uz kohezijsku politiku EU te je bila voditeljica tima za više MSP projekata što je podrazumijevalo iskustvo i znanje u području politike malih i srednjih poduzeća. Evaluator je preko 50 projekata, a bila je i voditelj tima CBC programa za izradu opisa sustava upravljanja i kontrole (MIS).
U PJR-u se bavi razvojem projektnih prijedloga u okviru nacionalnih, prekograničnih i transnacionalnih poziva i programa, izradama studija izvodljivosti i poslovnih planova te evaluacijama projekata. Sudjeluje u izradama strateških dokumenata JL(R)S, Akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP), Strategija zelene urbane obnove, s posebnim osvrtom na primjenu načela DNSH i EU taksonomije.