Olivera Del Cont

Senior konzultantica

Diplomirani pravnik sa završenim magisterijem II. stupnja na Sveučilištu u Bologni sa zvanjem Internacionalni jurist. Uža specijalnost joj je europsko konkurentno pravo.
Prva iskustva u EU programima, fondovima i projektima stjecala je tijekom više od 9 godina rada na EU transnacionalnim i prekograničnim programima države članice EU (Italija) te na talijanskim nacionalnim programima i projektima sufinanciranim od strane EU. Ima više od 15 godina iskustva u savjetovanju privatnog i javnog sektora u pogledu provedbe i upravljanja programima EU, projektima financiranim od strane EU-a i EU fondovima.
Posjeduje bogato iskustvo u poslovima i aktivnostima vezanim uz kohezijsku politiku EU, posebice u vezi s upravljanjem i javnom upravom te vezano uz primjenu regulative strukturnih fondova i postupaka javne nabave u okviru regulative EU.
Bila je voditeljica tima za više MSP projekata što je podrazumijevalo iskustvo i znanje u području politike malih i srednjih poduzeća i poslovnog okruženja, posebice u pogledu pristupa financiranju, također je bila član tima za izradu ex-ante procjene pripremljenosti za financijske instrumente u sektorima: energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, gradski javni prijevoz, širokopojasni pristup, istraživanje i razvoj te poljoprivreda.
Evaluator je preko 50 projekata što je uključivalo i evaluaciju strateških projektnih prijedloga koji pokrivaju sektore poput: okoliša, energetske učinkovitosti i proizvodnje obnovljivih izvora energije na jadranskom području, održivog prometa, turizma i kulture. Također posjeduje specifično znanje i radno iskustvo u razvoju alata (formalne i ocjene kvalitete) i procedura (voditelj tima za izradu CBC Internog priručnika za ocjenu projektnih prijedloga). Bila je voditelj tima CBC programa za izradu opisa sustava upravljanja i kontrole (MIS).
U PJR-u radi kao konzultantica u odjelu razvoja projekata te se bavi razvojem projektnih aplikacija, izradama studija izvodljivosti i cost-benefit analiza, izradama poslovnih planova i evaluacijama projekata.