Olivera Del Cont

Voditeljica odjela razvoja projekata

Diplomirani pravnik sa završenim magisterijem II. stupnja na Sveučilištu u Bologni sa zvanjem Internacionalni jurist. Uža specijalnost joj je europsko konkurentno pravo.
Prva iskustva u EU programima, fondovima i projektima stjecala je tijekom više od 9 godina rada na EU transnacionalnim i prekograničnim programima države članice EU (Italija) te na talijanskim nacionalnim programima i projektima sufinanciranim od strane EU.
Ima više od 15 godina iskustva u savjetovanju privatnog i javnog sektora u pogledu provedbe i upravljanja programima EU, projektima financiranim od strane EU-a i EU fondovima.
Posjeduje bogato iskustvo u poslovima i aktivnostima vezanim uz kohezijsku politiku EU, posebice u vezi s upravljanjem i javnom upravom te vezano uz primjenu regulative strukturnih fondova i postupaka javne nabave u okviru regulative EU.
Bila je voditeljica tima za više MSP projekata što je podrazumijevalo iskustvo i znanje u području politike malih i srednjih poduzeća i poslovnog okruženja, posebice u pogledu pristupa financiranju, također je bila član tima za izradu ex-ante procjene pripremljenosti za financijske instrumente u sektorima: energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, gradski javni prijevoz, širokopojasni pristup, istraživanje i razvoj te poljoprivreda.
Evaluator je preko 50 projekata što je uključivalo i evaluaciju strateških projektnih prijedloga koji pokrivaju sektore poput: okoliša, energetske učinkovitosti i proizvodnje obnovljivih izvora energije na jadranskom području, održivog prometa, turizma i kulture. Također posjeduje specifično znanje i radno iskustvo u razvoju alata (formalne i ocjene kvalitete) i procedura (voditelj tima za izradu CBC Internog priručnika za ocjenu projektnih prijedloga). Bila je voditelj tima CBC programa za izradu opisa sustava upravljanja i kontrole (MIS).
U PJR-u upravlja timom stručnjaka koji su zaduženi za razvoj svih projekata i strateških dokumenata klijenata koje PJR savjetuje. Bavi se procjenom i unaprjeđenjem kvalitete ideja, upravljanjem rizicima i resursima, savjetovanjem u području primjene pravila državnih potpora, razvojem projektnih aplikacija za privatne i javne subjekte te kontrolom kvalitete projektnih prijava i strateških dokumenata.