Irena Stanišak

Savjetnik za javnu nabavu

Posjeduje višegodišnje iskustvo asistenta u administrativnim poslovima postprodaje i prodaje, kao i na području poslova javne nabave. Kao dodatno usavršavanje završila je program izobrazbe u području javne nabave.

U PJR-u radi kao savjetnik za javnu nabavu. Prati objave planova nabava, postupaka javnog savjetovanja i javnih nadmetanja, upravlja dijelom poslovnih prilika, koordinira pravodobnu pripremu i predaju ponuda, uređuje i vodi različite baze, upravlja odnosima s konzorcijskim partnerima i suradnicima. Savjetnik je i trener u području javne nabave, savjetuje klijente kako pripremiti ponude, tumači Zakon o javnoj nabavi, savjetuje korisnike ma.te.a aplikacije, piše stručne članke i priprema statistike u području javne nabave.