PJR Educa ®

Što je i kako izgleda postupak revizije EU projekta

Posebni uvjeti ugovora koji se primjenjuju na projekte financirane iz EU definiraju postoji li obaveza revizorskog izvješća projekta, a u pravilu to ovisi o veličini i kompleksnosti projekta. Važno je pri pripremi projekta obratiti pažnju na (ne)postojanje obveze revizijskog izvješća kako bi se pravovremena uvrstila u troškovnik projekta.

Pročitajte više »

Primjeri nepravilnosti u EU projektima

Nastavno na dosadašnje Educe na teme financijskih korekcija (primarno u javnima nabavama EU projekata) nastavljamo sa edukacijom o ovoj iznimno važnoj temi. Nakon što je u svibnju 2017. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo je nova Zajednička nacionalna pravila…

Pročitajte više »