Stvaraju li visoki upravni sudovi novu praksu postupanja tijela u sustavu ESI fondova?

S obzirom na neveliku praksu raskida ugovora o bespovratnim sredstvima tijela u sustavu nisu razvila proceduru koja raskidu prethodi, a nedorečeni zakonski tekstovi kao i nejasne odluke upravnih sudova prosječnog korisnika stavljaju u nezavidan položaj borbe s nadaleko poznatom hrvatskom birokracijom.

Presudom Usž-303/19-2 od 10. srpnja 2019. Visoki upravni sud odredio je da se prigovor korisnika bespovratnih sredstava iz ESI fondova na obavijest o utvrđenim nepravilnostima ne smatra prigovorom protiv postupanja upravnih tijela nego je riječ o postupku kojim jedna ugovorna strana obavještava drugu da ne ispunjava uvjete iz ugovora o bespovratnim sredstvima (Ugovor) radi čega bi se ugovor mogao jednostrano raskinuti, „dok se prigovor može rješavati u okviru sporazumnog rješavanja spora koji se ne rješava u upravnom postupku“.

Treba li nakon ove presude prigovor na obavijest o utvrđenim nepravilnostima u postupcima provedbe Ugovora smatrati zahtjevom za mirno rješavanje kojim će, sukladno odredbama Ugovora, započeti mirno rješavanje spora pred UT-om, a ne pred posredničkim tijelom koje je donijelo obavijest o nepravilnostima?

Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« Upravljačkom tijelu – Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU dana je funkcija osiguravanja postojanja mehanizama za provjeru pritužbi na Fondove, provođenje postupaka ispitivanja i rješavanja prigovora koji se odnose na odabir ili provedbu operacija sufinanciranih Fondovima. Radi navedenog je u sklopu UT-a ustrojena Služba za postupanje po prigovorima koja obavlja poslove postupanja po prigovorima u postupcima odabira operacija i u provedbi operacija iz Operativnih programa iz svoje nadležnosti. Postupajući po prigovorima MRRFEU donosi rješenje u upravnom postupku.

Je li rečenom presudom VUS-a postavljen okvir za novu zakonsku regulativu institucionalnog okvira za korištenje ESI fondova i procedura koje isti nalaže? Obzirom na neveliku praksu raskida ugovora o bespovratnim sredstvima tijela u sustavu nisu razvila proceduru koja raskidu prethodi, a nedorečeni zakonski tekstovi kao i nejasne odluke upravnih sudova prosječnog korisnika stavljaju korisnike u neravnopravan položaj i otežavaju provedbu ugovora i ostvarenje pokazatelja.

Najnoviji članci iz iste kategorije