Najava natječaja: Integrator

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta otvorilo je e-savjetovanje za dugoočekivani natječaj pod nazivom Integrator.

Natječaj je najavljivan od početka godine, a javno savjetovanje ukazuje da bi se trebao otvoriti u skoroj budućnosti. Cilj natječaja je podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose s poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti.

Prijavitelji, partneri i potpore

Natječaj je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima, dok se iznos potpore kreće od 5.000.000,00 – 38.000.000,00 kn. Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanje će biti 50% prihvatljivih troškova, dok će se program de minimis biti 75% prihvatljivih troškova. Unutar natječaja dozvoljeno je partnerstvo isključivo sa svrhom formiranja konzorcija za potrebe ovog natječaja, konzorciju se smatra udruženje najmanje 3 MSP-a, a njime se definira nositelj konzorcija koji je ujedno i prijavitelj, te prava i obaveze članova. Prihvatljivi partneri su poduzetnici koji doprinose svojim znanjem, resursima i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata.

Tematska i pod-tematska prioritetna područja S3:

PODTEMATSKA PRIORITETNA PODRUČJA S3

(dalje u tekstu: PTPP)

ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ PROMET I MOBILNOST SIGURNOST HRANA I BIOEKONOMIJA
1. Farmaceutika, biofarmaceutika i proizvodnja medicinske opreme i uređaja 4. Energetske tehnologije, sustavi i oprema 6. Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila 9. Kibernetička sigurnost 12. Održiva proizvodnja i prerada hrane
2. Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike 5. Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i novi materijali 7. Ekološki prihvatljiva prometna rješenja 10. Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene 13. Održiva proizvodnja i prerada drva
3. Nutricionizam 8. Inteligentni transportni sustavi i logistika 11. Program protuminskog djelovanja

HORIZONTALNE TEME

KET (Ključne razvojne tehnologije)

ICT (Informacijsko-komunikacijske tehnologije)

 

Prihvatljive aktivnosti

  1. Inovacija organizacije i /ili procesa članova konzorcija MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga;
  2. Prilagodba proizvoda/usluge temeljem zahtjeva Integratora;
  3. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis)
  • Prihvatljive aktivnosti namijenjene su poticanju inovativnosti MSP-ova u sklopu konzorcija s ciljem uspostave dugoročnih dobavljačkih odnosa s drugim poduzećima – Integratorima
  • Neprihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja

 

Prihvatljivi troškovi

Troškovi prihvatljivi unutar ovog natječaja podijeljeni su u dvije skupine:

  1. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja : troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja, neizravni troškovi, troškovi amortizacije instrumenata i opreme, troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama, troškovi znanja i patenata i PDV na prihvatljive troškove.
  2. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja/partnera za Potpore male vrijednosti (Program de minimis) : trošak obaveznog informiranja i vidljivosti, trošak pripreme dokumentacije za prijavu, trošak upravljanja projektima, trošak revizije projekta, troškovi pomoćnih usluga za inovacije, troškovi usluga te PDV na prihvatljive troškove

 

Informacije o provedbi

Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga ni završiti prije potpisivanja Ugovora. Predviđeno trajanje projekta ne može biti duže od 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora, odnosno najkasnije do 30. rujna 2023. godine. Prijavitelj je obvezan osigurati trajnost Projekta, odnosno tijekom razdoblja od tri (3) godine od završnog plaćanja (korisniku) mora osigurati održivost rezultata. Korisnik ima pravo potraživati predujam u iznosu do 40% odobrenih bespovratnih sredstava koji je opravdan dinamikom aktivnosti na projektu i korisnikovim potrebama u svrhu provedbe projekta.

Za izradu besplatnog mišljenja o sukladnosti projektne ideje s natječajem javite se našem prodajnom timu na mail info@pjr.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije