InvestEU

InvestEU novi je program Europske Unije za razdoblje 2021.-2027. koji za cilj ima objediniti trenutačno dostupne financijske instrumente 2014.- 2020. i proširiti primjenu modela Plana ulaganja za Europu, poznatog kao „Junckerov plan“.

Programom InvestEU, dat će se dodatni poticaj ulaganju, inovacijama i otvaranju radnih mjesta kako bi se pokrenula dodatne investicije u procijenjenoj vrijednosti od 650 milijardi eura. Namjera programa je putem jedinstvenog skupa pravila i postupaka, financiranje europskih investicijskih projekata učiniti jednostavnijim, učinkovitijim i fleksibilnijim.

U okviru programa InvestEU podupirat će se 4 različita područja, pri čemu se poseban naglasak stavlja na privatna ulaganja s najvećom dodanom vrijednošću:

  1. Održiva infrastruktura: ulaganja u projekte održive energije, digitalnog povezivanja, prometa, kružnog gospodarstva, infrastrukture za gospodarenje vodnim resursima, otpadom i druge okolišne infrastrukture
  2. Istraživanje, inovacije i digitalizacija: financirati će se projekti u području istraživanja i inovacija, prenošenja istraživačkih rezultata na tržište, digitalizacija industrije, širenje poslovanja inovativnih poduzeća i umjetne inteligencije
  3. Mala i srednja poduzeća: olakšavanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća
  4. Socijalna ulaganja i vještine: razvoj vještina, obrazovanje, osposobljavanje i socijalno stanovanje, razvoj zdravstvene skrbi, dugotrajne skrbi, integracija migranata, izbjeglica i ranjivih skupina.

Za poduzetnike najvažnija je jamstvena shema, koja kroz jamstva i poticaje otvara dodatne izvore financiranja, dugoročnije i po povoljnijim uvjetima, kako bi se dodatno stimulirala investicijska aktivnost. Kada je riječ o jamstvenom fondu InvestEU, on će privatna i javna ulaganja poticati s 47,5 milijardi eura garancija.

Platforma InvestEU imat će i savjetodavnu ulogu, u sklopu koje će savjetodavni centar pružati poduzetnicima tehničku pomoć, te portala InvestEU koji sadržava lako dostupnu bazu podataka za promicanje projekata kojima je potrebno financiranje. Glavni partner EU u provođenju ulaganja iz InvestEU fonda bit će Europska investicijska banka, a programu se mogu pridružiti i banke iz zemalja članica i druge financijske institucije koje nude specijalističku ekspertizu.

Najnoviji članci iz iste kategorije