5 tipičnih pogrešaka u nabavi EU projekata poduzetnika

 1. PROPISIVANJE UVJETA SPOSOBNOSTI U SUPROTNOSTI S NAČELOM RAZMJERNOSTI
  Primjer: Uvjetovano je kako gospodarski subjekt mora u svakoj od prethodne tri godine imati prihode u iznosu minimalno pet puta većem od procijenjene vrijednosti nabave.
 2. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI SE NAMEĆU POTENCIJALNIM PONUDITELJIMA NISU POVEZANI S PREDMETOM UGOVORA I NISU RAZMJERNI PREDMETU UGOVORA
  Primjer: Traženo je prethodno iskustvo rada na EU sufinanciranim projektima. Premda je ovaj zahtjev diskutabilan, propisivanje istoga rezultira financijskom korekcijom.
 3. OVLAŠTENJA SUKLADNO NACIONALNIM PROPISIMA POD UVJETIMA TEHNIČKE / STRUČNE SPOSOBNOSTI
  Primjer: Kod nabave radova traži se ovlašteni voditelj građenja odnosno voditelj radova/inženjer gradilišta na način koji potencijalno diskriminira inozemne ponuditelje.
 4. NENAVOĐENJE MOGUĆNOSTI IZMJENE UGOVORA ZA NEPREDVIDLJIVE OKOLNOSTI U POZIVU NA DOSTAVU PONUDA
  Primjer: Naručitelj i izvršitelj žele u tijeku realizacije ugovora o radovima produljiti trajanje izvođenja radova, no kako bi to bilo dozvoljeno, potrebno je mogućnost izmjene ugovora propisati u Pozivu i ugovoru.
 5. ODREĐIVANJE PREKRATKIH ROKOVA ZA DOSTAVU PONUDA
  Primjer: Za nabavu radova s opširnim troškovnicima i popratnom dokumentacijom daje se minimalni rok za dostavu ponuda od 8 dana. Rok za dostavu ponuda treba biti primjeren složenosti predmeta nabave.

Najnoviji članci iz iste kategorije