Europska teritorijalna suradnja

Europska teritorijalna suradnja instrument je kohezijske politike namijenjen rješavanju problema koji nadilaze državne granice te zahtijevaju zajedničko rješenje država.

Kao drugi cilj kohezijske politike za programsko razdoblje 2014.-2020., ovaj instrument odnosi se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske unije. Za razdoblje 2014. – 2020. prvi put u povijesti europske kohezijske politike donesena je uredba kojom se mjere obuhvaćene Europskom teritorijalnom suradnjom financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Važno je istaknuti da se iz Europskog fonda za regionalni razvoj suradnja u navedenom razdoblju podupire trima ključnim komponentama:

 1. Prekograničnom suradnjom (Interreg A)
  • Program prekogranične suradnje Hrvatska – Italija 2014.-2020.
  • Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020.
  • Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.
  • IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.
  • IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020.

Cilj ovih programa je zbližiti regije ili lokalne vlasti koje dijele granicu (kopnenu ili morsku) radi razvoja pograničnih područja, iskorištavanja njihova potencijala za rast, te prepoznavanje zajedničkih izazova. Programi obuhvaćaju i promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja te podupiranje mobilnosti radne snage integriranjem prekograničnih tržišta rada, promicanjem socijalne uključenosti i integracije prekograničnih zajednica, osmišljanjem i provedbom zajedničkih programa izobrazbe, strukovnog osposobljavanja i usavršavanja.

 1. Transnacionalnom suradnjom (Interreg B)
  • Program Adrion
  • Program Dunav
  • Program Srednja Europa.

Ovi programi obuhvaćaju veća transnacionalna područja, a cilj im je poboljšati suradnju na temelju djelovanja kojim se promiče integrirani teritorijalni razvoj između nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela na velikim europskim geografskim područjima. Uključuju i morsku prekograničnu suradnju kada ona nije obuhvaćena prekograničnim programima suradnje, te poboljšanje institucijskih kapaciteta tijela javne vlasti i učinkovitosti javne uprave osmišljanjem i usklađivanjem makroregionalnih strategija i strategija zatvorenih mora.

 1. Međuregionalnom suradnjom (Interreg C)

Cilj ovih programa je povećati djelotvornost kohezijske politike kroz poboljšanje institucijskih kapaciteta tijela javne vlasti i dionika te učinkovitosti javne uprave širenjem dobrihprimjera iz prakse i stručnog znanja, te promicanjem razmjene iskustava.
Preko komponente prekogranične suradnje pružaju se u načelu sredstva za sve unutarnje i vanjske kopnene granice EU-a te morske granice (regije koje dijeli najviše 150 km ili, u slučaju najudaljenijih regija, i više od 150 km). Područja obuhvaćena transnacionalnom suradnjom određuje Komisija, uzimajući u obzir makroregionalne strategije i strategije zatvorenih mora, a države članice imaju mogućnost dodavanja susjednih područja. Međuregionalnom suradnjom obuhvaćeno je cijelo područje Europske unije. Najudaljenije regije u jednom programu suradnje mogu kombinirati mjere u okviru prekogranične i mjere u okviru transnacionalne suradnje. Važno je napomenuti da i treće zemlje mogu sudjelovati u programima suradnje.

Iznos dodijeljen Europskoj teritorijalnoj suradnji za proračunsko razdoblje 2014. – 2020. iznosi 8,948 milijardi eura. Ta su sredstva podijeljena na sljedeći način: 74,05 % za prekograničnu suradnju, 20,36 % za transnacionalnu suradnju, 5,59 % za međuregionalnu suradnju.

Prijedlog kohezijske politike EU-a za razdoblje nakon 2020.
Europska komisija u svibnju 2018. godine, predložila je nove propise za uređenje kohezijske politike EU-a nakon 2020. godine. Predloženi propisi obuhvaćaju uredbu o posebnim odredbama za cilj europske teritorijalne suradnje (Interreg). Komisija je predložila dodjelu u iznosu od 8,4 milijarde eura za europsku teritorijalnu suradnju u razdoblju od 2021. do 2027. godine. Europska teritorijalna suradnja u budućnosti će se, po trenutnim najavama, sastojati od sljedećih 5 sastavnica:

 1. prekogranična suradnja
 2. transnacionalna i pomorska suradnja
 3. suradnja najudaljenijih regija
 4. međuregionalna suradnja
 5. ulaganje u međuregionalne inovacije.

U predloženoj uredbi također se utvrđuju dva posebna cilja za Interreg:

 1. bolje upravljanje u okviru programa Interreg te
 2. sigurnija i zaštićenija Europa.

 

Budući da predložena uredba podliježe redovnom zakonodavnom postupku, u kojem je Parlament ravnopravan s Vijećem, te dvije institucije morati će postići konsenzus. Odluka o budućim pravilima za europsku teritorijalnu suradnju očekuje se do kraja 2020. godine.

Najnoviji članci iz iste kategorije