Koji skup vještina čini dobrog voditelja projekta?

Voditelj djeluje u kompleksnom okružju i suradnji sa raznim akterima u svrhu provedbe projekta – ključna je osoba projekta!

U suvremeno vrijeme, kada je sve više organizacija projektno orijentirano te njihovi uspjesi ovise o uspjesima njihovih projekata, voditelj projekta primoran je surađivati s većim brojem partnera unutar i izvan svoje organizacije te provoditi projekt u kompleksnom i fluidnom okruženju.

IPMA ICB definira veći broj vještina koje pojedinac mora imati kako bi bio voditelj projekta, no neke od najvažnijih su:

 • Graditelj tima i disciplinirani lider. Voditelj organizira rad unutar tima, definira zadatke pojedinaca, odlučuje, prepoznaje i rješava probleme, prati i unapređuje rad na projektnim aktivnostima.
 • Strategijsko razmišljanje. Važno je kako bi se projekt uklopio u postojeće strateške dokumente i planove organizacije te šire područje djelatnosti unutar koje se projekt provodi.
 • Kritičko mišljenje. Omogućuje otvoreni pogled na situacije i probleme te sukladno tome adekvatnu procjenu o mogućem rješenju.
 • Razumijevanje i poštivanje drugih vrijednosti i kultura. Omogućuje voditelju da prepozna i integrira utjecaj vanjskih i kulturalnih aspekata na projekt.
 • Odlučan i otvoren. Sposobnost donošenja odluke u ključnim trenucima, svojim primjerom osigurava povjerenje; uvažava različite prijedloge rješenja koje nude pojedinci unutar tima.
 • Komunikator i govornik te motivator. Voditelj je veza između projekta i okruženja te vodi brigu o pojedincima unutar tima i stvara atmosferu povoljnu za uspješan rad i zadovoljne pojedince.
 • Samouvjeren i siguran. Uključuje sposobnost za donošenje odluka i čvrstinu i vjeru u ispravnost vlastitih postupaka.
 • Upravljanje ljudima. Uključuje delegiranje zadataka ovisno o zahtjevnosti, redovito pružanje povratne informacije te otvorenost promjenama na prijedlog pojedinaca.
 • Upravljanje rizicima. Zna preuzeti rizik i njime upravljati. Voditelj je u mogućnosti identificirati rizike u projektu te pratiti i kontrolirati implementaciju plana odgovora na rizike.
 • Usmjerenost na rezultate. Omogućuje voditelju usredotočenost na ishode projekta i usmjeravanje prema uspješnoj realizaciji projektnih ciljeva.
 • Upravljanje konfliktima. Voditelj sluša sukobljene strane, posreduje, te omogućuje ponovnu komunikaciju između njih.

Najnoviji članci iz iste kategorije