Ana Srdoč

Koordinator ljudskih resursa Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Rijeci. Nakon završetka studija zapošljava se kao vježbenik u Odvjetničkom uredu Zvjezdane Mađarević gdje stječe znanja iz radnog, prekršajnog, obiteljskog i ovršnog prava. Poslovni put nastavlja u sestrinskim tvrtkama Alarm express i Alarm automatika gdje najprije kao pravnik u odjelu ljudskih potencijala obavlja širok spektar […]

Magdalena Pervan

Asistentica u marketingu Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Karijeru je započela u Ministarstvu unutarnjih poslova kao projektna asistentica gdje se bavila aktivnostima provedbe i komunikacijske i marketinške strategije za EU projekt. Za vrijeme fakulteta imala je velik interes za kolegije iz područja marketinga i odnosa s javnošću te digitalnog marketinga. S […]

Tajana Čuljak

Konzultantica Diplomirana inženjerka građevinarstva Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, smjer Visokogradnja. Karijeru je započela 2012. godine u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije kao stručni suradnik gdje aktivno radi na rješavanju upravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje. 2016. godine počinje s radom u VIDRA-i – Agenciji za […]

Anita Turkalj

Voditelj financija i računovodstva Magistra menadžmenta bankarstva, osiguranja i financija na Libertas međunarodnom sveučilištu u Zagrebu. Uz formalno obrazovanje kroz karijeru je stekla i diplome Općeg menadžmenta i Operativno-prodajnog menadžmenta u sklopu PBZ Poslovne škole. Posjeduje dvadesetogodišnje iskustvo u knjigovodstvenim i računovodstvenim poslovima koji proizlaze iz rada u nekoliko privatnih tvrtki, Ministarstvu obitelji, branitelja i […]

Ana Dijanović

Suradnica za EU fondove Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer logistički menadžment. Kroz studij stječe teorijska i praktična znanja o funkcioniranju Europske unije. Tijekom studiranja radila je na nekoliko radnih mjesta, gdje je stekla iskustvo u prodaji, komunikaciji i radu s klijentima. U PJR-u radi kao asistentica u prodaji. Informira klijente o mogućim […]

Josipa Šunjić

Specijalist u administraciji Magistrirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završetka studija, radno iskustvo stjecala je na poslovima asistentice na projektima u Centru za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva i na poslovima javne nabave u Zagrebačkom holdingu d.o.o. (Podružnica Čistoća). Kroz volonterski angažman, sudjelovala je u organizaciji događanja […]

Jurica Petrić

Savjetnik za javnu nabavu Diplomirao je poslovnu ekonomiju na Libertas međunarodnom sveučilištu. Kao dodatno usavršavanje završio je program izobrazbe u području javne nabave te stekao Certifikat iz područja javne nabave. Tijekom  studija sudjelovao je na realizaciji i provedbi 12 Youth in action programa 6 država. Radno iskustvo stječe kao nastavnik u Srednjoj školi Hvar, zatim […]

Valentina Anić

Konzultantica Magistrirala je ekonomiju, smjer Analiza i poslovno planiranje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslovnu karijeru započela je još za vrijeme studija, gdje je stekla širok spektar znanja iz područja računovodstva i financija. Višegodišnje iskustvo iz područja pripreme i upravljanja projekata financiranih iz EU fondova stječe radeći kao voditeljica poduzetničkih i javnih projekata te […]

Anamaria Šimunković

Konzultantica Završila je stručni studij Poslovne ekonomije i posjeduje više od 15 godina općeg radnog iskustva. Anamaria je radno iskustvo započela radom u hotelijerstvu, nakon čega započinje s radom kao stručni suradnik u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU od 2008. do 2013.godine. Radila je kao voditelj projekta u sklopu IPA […]

Barbara Kotlar

Suradnica u odjelu razvoja Magistra politologije smjera politička teorija i europski studiji na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dodir s radom na projektima ostvarila je još u srednjoj školi putem GLOBE programa, te nastavila na fakultetu kroz rad na projektu Disobedient Democracy i volontiranjem u studentskoj udruzi. Radila je kao asistentica na EU […]

Kristina Pandek

Konzultantica Magistra politologije, smjera Europske politike sa Carleton University u Kanadi. Ima višegodišnje iskustvo rada na projektima financiranim Europskim fondovima i visoko razumijevanje EU institucionalnog okvira, strukturnih fondova, IPA i Horizon 2020. U Pragu za Amires s.r.o. je radila  kao projektni menadžer u provedbi inovativnih projekata unutar fotonike i mikrooptike financiranih kroz Horizon 2020. Također […]

Ante Bodrožić

Savjetnik za informacijske sustave Stručni specijalist ekonomije Ekonomskog fakulteta u Splitu. Poslovni počeci se vežu uz direktan rad i komunikaciju s ljudima počevši kao turistički vodič pa sve do kasnijih poslova u prodaji koji su uključivali regionalnog voditelja prodaje u multinacionalnoj kompaniji te voditelja prodaje sektora u vodećoj hrvatskoj kompaniji. Uz vrhunski proizvod, za kvalitetnu […]