Ana Dijanović

Asistentica u prodaji Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer logistički menadžment. Kroz studij stječe teorijska i praktična znanja o funkcioniranju Europske unije. Tijekom studiranja radila je na nekoliko radnih mjesta, gdje je stekla iskustvo u prodaji, komunikaciji i radu s klijentima. U PJR-u radi kao asistentica u prodaji. Informira klijente o mogućim prilikama […]

Branka Marković

Asistentica u administraciji Završila je Trgovačku školu u Zagrebu nakon čega se zapošljava u direktnoj prodaji gdje radi dugi niz godina. Posjeduje višegodišnje iskustvo u poslovima administrativne i blagajničke naravi.Kao poslovna tajnica uprave KD Investments d.o.o. samostalno upravlja uredom, vodi evidenciju o rasporedu poslovnih aktivnosti, komunicira sa klijentima na svakodnevnoj razini pritom asistirajući voditeljima odjela. […]

Josipa Šunjić

Asistentica u administraciji Magistrirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završetka studija, radno iskustvo stjecala je na poslovima asistentice na projektima u Centru za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva i na poslovima javne nabave u Zagrebačkom holdingu d.o.o. (Podružnica Čistoća). Kroz volonterski angažman, sudjelovala je u organizaciji događanja […]

Jurica Petrić

Savjetnik za javnu nabavu Diplomirao je poslovnu ekonomiju na Libertas međunarodnom sveučilištu. Kao dodatno usavršavanje završio je program izobrazbe u području javne nabave te stekao Certifikat iz područja javne nabave. Tijekom  studija sudjelovao je na realizaciji i provedbi 12 Youth in action programa 6 država. Radno iskustvo stječe kao nastavnik u Srednjoj školi Hvar, zatim […]

Valentina Anić

Konzultantica Magistrirala je ekonomiju, smjer Analiza i poslovno planiranje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslovnu karijeru započela je još za vrijeme studija, gdje je stekla širok spektar znanja iz područja računovodstva i financija. Višegodišnje iskustvo iz područja pripreme i upravljanja projekata financiranih iz EU fondova stječe radeći kao voditeljica poduzetničkih i javnih projekata te […]

Marko Folnegović

Savjetnik za informacijske sustave Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Marketing. Tijekom i po završetku studija stekao  je radno iskustvo u organiziranju proizvodnje i vođenju poslovanja te komunikaciji u izravnoj prodaji na različitim poslovima. U PJR-u razvija i održava CRM sustav organizacije te je zadužen za prodaju i realizaciju usluge implementacije sustava  za […]

Anamaria Šimunković

Konzultantica Završila je stručni studij Poslovne ekonomije i posjeduje više od 15 godina općeg radnog iskustva. Anamaria je radno iskustvo započela radom u hotelijerstvu, nakon čega započinje s radom kao stručni suradnik u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU od 2008. do 2013.godine. Radila je kao voditelj projekta u sklopu IPA […]

Lovre Lovrić

Suradnik za procjenu razvojnih potencijala Diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer ekonomika energije i okoliša. Tijekom  studija sudjelovao je na mnogim Erasmus+ projektima te volontirao i sudjelovao u projektima Hrvatske studentske asocijacije. Za vrijeme studija radio je u Americi te potom u agenciji za nekretnine. Također, kao dodatno usavršavanje završio je program […]

Barbara Kotlar

Suradnica u odjelu razvoja Magistra politologije smjera politička teorija i europski studiji na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dodir s radom na projektima ostvarila je još u srednjoj školi putem GLOBE programa, te nastavila na fakultetu kroz rad na projektu Disobedient Democracy i volontiranjem u studentskoj udruzi. Radila je kao asistentica na EU […]

Kristina Pandek

Konzultantica Magistra politologije, smjera Europske politike sa Carleton University u Kanadi. Ima višegodišnje iskustvo rada na projektima financiranim Europskim fondovima i visoko razumijevanje EU institucionalnog okvira, strukturnih fondova, IPA i Horizon 2020. U Pragu za Amires s.r.o. je radila  kao projektni menadžer u provedbi inovativnih projekata unutar fotonike i mikrooptike financiranih kroz Horizon 2020. Također […]

Mirela Glavaš

Konzultantica Diplomirana ekonomistica smjera financije i sveučilišna specijalistica Ekonomike EU s 10-godišnjim iskustvom upravljanja EU projektima. Posjeduje Certifikat iz javne nabave te Uvjerenje za samostalno obavljanje i vođenje financijskih poslova te niz potvrda o usavršavanju iz područja strateškog planiranja, upravljanja poslovnim procesima i projektima, privatnim i javnim financijama te rizicima. Dvogodišnjim iskustvom u vlastitom TD, […]

Ante Bodrožić

Savjetnik za informacijske sustave Stručni specijalist ekonomije Ekonomskog fakulteta u Splitu. Poslovni počeci se vežu uz direktan rad i komunikaciju s ljudima počevši kao turistički vodič pa sve do kasnijih poslova u prodaji koji su uključivali regionalnog voditelja prodaje u multinacionalnoj kompaniji te voditelja prodaje sektora u vodećoj hrvatskoj kompaniji. Uz vrhunski proizvod, za kvalitetnu […]