Magdalena Pervan

Suradnica u Odjelu marketinga i edukacija

Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Za vrijeme fakulteta imala je velik interes za kolegije iz područja marketinga i odnosa s javnošću te digitalnog marketinga. S društvenim mrežama se upoznala na fakultetskoj praksi u studentskim novinama Global.

Karijeru je započela u Ministarstvu unutarnjih poslova kao projektna asistentica gdje se bavila aktivnostima provedbe projekta i komunikacijske i marketinške strategije za EU projekt.

U PJR-u radi kao asistentica u marketingu te je zadužena za provođenje aktivnosti godišnjeg plana marketinških i komunikacijskih aktivnosti, oglašavanja, a sudjeluje i u izradi promidžbenih materijala i održavanju društvenih mreža. Pomaže u promociji i organizaciji edukacija i konferencija, koordinira ankete i istraživanja, sudjeluje u izradi infografika i publikacija o rezultatima istraživanja te predlaže, postavlja i šalje sadržaj. Sudjeluje u izradi kreativnog sadržaja.