Anita Turkalj

Direktor računovodstva, financija i podrške

Magistra menadžmenta bankarstva, osiguranja i financija na Libertas međunarodnom sveučilištu u Zagrebu. Uz formalno obrazovanje kroz karijeru je stekla i diplome Općeg menadžmenta i Operativno-prodajnog menadžmenta u sklopu PBZ Poslovne škole.

Posjeduje dvadesetogodišnje iskustvo u knjigovodstvenim i računovodstvenim poslovima koji proizlaze iz rada u nekoliko privatnih tvrtki, Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a ponajviše iz iskustva rada u Privrednoj banci Zagreb i Hrvatskom Telekomu. Radila je na poslovima implementacije i testiranja aplikacijskih rješenja u dijelu automatiziranja operativnih procesa kao i na migraciji na nove sustave, te organizaciji centraliziranog praćenja dokumentacije.

U PJR-u radi kao direktor računovodstva, financija i podrške na poslovima podrške Upravi u kreiranju i implementaciji strategije tvrtke. Radi na poslovima pripreme mjesečnih obračuna i izvještaja u djelu računovodstva, ljudskih resursa, platnog prometa i naplate. Upravlja odjelom podrške u poslovnim područjima računovodstva i financija, IT infrastrukture i poslovnih sustava, ljudskih resursa i uredskog poslovanja.