Zelena javna nabava

pjr-educa-47Pod pojmom zelena javna nabava (ZeJN) podrazumijevamo postupak pri kojem se javna tijela potiču naručivati robu, usluge i radove koji tijekom svojeg životnog ciklusa imaju manji negativni učinak na okoliš od robe, usluga i radova s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili. Iz ovoga je lako zaključiti kako je zelena javna usmjerena održivom rastu i razvoju koji je osnova strategije Europa 2020. Republika Hrvatska je, kao država članica EU, obavezna donijeti i primijeniti niz strategija, akcijskih planova i mjera koji će odrediti put kojim će doprinijeti postizanju ciljeva Europa 2020. Iz tog razloga donesen je i Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu[1] (NAP ZeJN) za razdoblje od 2015. do 2017. s pogledom do 2020. koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila 26. kolovoza 2015. godine. Jedan od glavnih ciljeva navedenog NAP-a je uključiti neka od mjerila zelene javne nabave u 50% postupaka javne nabave u Hrvatskoj do 2020. godine. Kako bi ovaj cilj ostvario, u razdoblju od 2015. do 2017. godine, kao prvi korak postavlja se integriranje osnovnih mjerila zelene javne nabave (ZeJN) u postupke javne nabave.

Za početak javni naručitelji bi trebali uvrstiti osnovna mjerila ZeJN u papir za ispis i kopiranje, motorna vozila, električnu energiju, usluge čišćenja, telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije zajedno s uređajima te uredsku i informatičku opremu. Sam Nacionalni akcijski plan definira osnovna mjerila za svako od navedenih područja pa su tako osnovna mjerila zelene javne nabave za papir:

  • Papir mora imati stupanj bjeline manji od 90
  • 50% reciklirani papir za svakodnevne uredske svrhe (fotokopirni papir, papir za pisanje, bilježnice)
  • Papir ne smije sadržavati elementarni klor (ECF – Elementary Chlorine Free)

Osnovna mjerila koja propisuje NAP proizašla su iz zajedničkog rada Europske komisije (EK) i Zajedničkog istraživačkog centra (engl. „Joint research center”, JRC) s predstavnicima država članica. Ovaj tim kontinuirano radi na razvijanju i ažuriranju zelenih mjerila za ZeJN te ih razvija na način da se mogu izravno uključiti u dokumentaciju za nadmetanje te sadrže informacije o metodama provjere. Za sada postoje mjerila za 21 skupinu proizvoda i usluga koje su dostupne na web stranici EK http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. Na hrvatskom jeziku za sada su dostupna mjerila za zelenu javnu nabavu medicinske električne i elektroničke opreme te zelenu javnu nabavu grijača u vodnim sustavima. Ono što nas očekuje u 2016. i 2017. godini, je obveza uvrštavanja osnovnih mjerila u javne nabave koju provode obveznici ZJN jer NAP predviđa kako će se ove godine udio zelenih nabava u sveukupnim javnim nabavama povećati sa trenutnih 4% na 28%, dok bi iduće godine udio zelenih nabava u javnoj nabavi bio 40%.

S obzirom da je sustav ZeJN relativno nov u RH, sam NAP ZeJN sadrži prijedlog da se provedu dodatne mjere kako bi se u nastavni program za dobivanje i obnavljanje Certifikata o javnoj nabavi uveli primjeri zelene javne nabave i dale informacije o mjerilima iz NAP ZeJN u primjerenoj satnici. Za ovu početnu fazu povećanja broja zelenih javnih nabava, javni sektor se nameće kao nositelj politike ZeJN te je logično da isti postane centar nabave proizvoda i usluga koji su energetski učinkoviti i ekološki prihvatljivi. Korisnici EU fondova, kao primatelji sredstava iz proračuna EU bit će sljedeća skupina koja će se u nabavama morati orijentirati na uključivanje osnovnih mjerila zelene javne nabave. Svakako, bez obzira što su javni naručitelji odnosno korisnici EU fondova ti koji će biti obvezni provoditi zelenu javnu nabavu nameće se logično pitanje zašto i svi ostali nabavljači ne bi pristupili nabavama s idejom o očuvanju prirodnih resursa, energetske učinkovitosti te dugoročno cjenovno konkurentniji s obzirom na ukupan vijek trajanja proizvoda.

 

 

Najnoviji članci iz iste kategorije