U primjeni je novi Zakon o poticanju ulaganja

Usvojen je novi Zakon o poticanju ulaganja (NN 63/22) koji je na snazi od 4. lipnja 2022.

Poduzetnici u Hrvatskoj, temeljem zakona, mogu ostvariti potpore za investicijske projekte u:

 • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
 • razvojno-inovacijskim aktivnostima,
 • aktivnostima poslovne podrške i
 • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

 

Ulaganjem se mora osigurati doprinos najmanje jednom od sljedećih ciljeva:

 • doprinos zelenoj i digitalnoj tranziciji gospodarstva Republike Hrvatske
 • doprinos održivom konceptu industrije i naprednim tehnološkim rješenjima industrije 4.0.
 • unos nove opreme i suvremenih tehnologija
 • veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika
 • razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti
 • povećanje poduzetničke konkurentnosti
 • ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske
 • gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
 • rast produktivnosti gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj.

 

Kako je i najavljivano, najveća promjena se odnosi u intenzitetu potpora sukladno novoj regionalnoj karti Hrvatske za dodjelu regionalnih potpora koja je stupila na snagu od 1. siječnja 2022. i vrijedi za cijelu financijsku perspektivu, odnosno do 31. prosinca 2027.  

Intenzitet potpore maksimalni je iznos državne potpore koji se može dodijeliti po korisniku, izražen kao postotak prihvatljivih troškova ulaganja.

Godišnji iznos potpore koji korisnik potpore za ulaganje može koristiti na temelju ovoga Zakona je iznos koji ne može biti veći od iznosa protuvrijednosti kuna od 7.000.000,00 eura

Novim Zakonom o poticanju ulaganja najveće promjene su za velike poduzetnike na području Grada Zagreba, koji mogu regionalnu potporu koristiti isključivo za početno ulaganje u novu ekonomsku djelatnost (različiti razred NKD-a).

 

NUTS 2 regije

 

Intenzitet potpore %

Relativno povećanje u odnosu na sadašnji intenzitet %

 

Mala poduzeća

Srednja poduzeća

Velika poduzeća

 

Grad Zagreb

55%

45%

35%

+10 %

Panonska Hrvatska

70%

60%

50%

+25 %

Sjeverna Hrvatska

70%

60%

50%

+25 %

Jadranska Hrvatska

60%

50%

40%

+15 %

 

Tko se može prijaviti i kolika su ulaganja potrebna za ostvarenje poticaja?

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji su obveznici poreza na dobit. Minimalno potrebno ulaganje za ostvarenje poticaja ovisi o veličini poduzetnika. Za mikro poduzetnike to je 50.000,00 eura i otvaranje 3 novih radnih mjesta, dok je za ostale (male, srednje i velike) to ulaganje u iznosu od 150.000,00 eura i otvaranje 5 novih radnih mjesta. Za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera minimalno ulaganje iznosi 50.000,00 eura, uz uvjet otvaranja 10 novih radnih mjesta. Za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa predviđeno je ulaganje u iznosu od 500.000,00 eura, uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih kod korisnika potpore tijekom cijelog razdoblja korištenja potpore.

Ovisno o visini investicije i planiranom broju novozaposlenih prijavitelj može ostvariti potporu u vidu smanjenja obveze poreza na dobit od 50%, 75% ili 100% u maksimalnom periodu od 10 godina.

Zakonski definirane potpore uključuju:

 • Porezne potpore za mikropoduzetnike
 • Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike
 • Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
 • Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
 • Potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
 • Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja
 • Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja
 • Potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
 • Potpore za modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodnih procesa

 

Tekst Zakona dostupan je na: https://www.zakon.hr/z/829/Zakon-o-poticanju-ulaganja.

Za sve informacije i pomoć pri prijavi za odobrenje statusa korisnika potpore Zakona o poticanju ulaganja ispunite Iskaz interesa ili nam se obratite na info@pjr.hr.

 

Najnoviji članci iz iste kategorije