Turizam – program kreditiranja turističkog sektora

Hrvatska banka za obnovu i razvoj pokrenula je povoljno kreditiranje za razne sektore, između kojih se ističe turizam kao najvažnija grana hrvatskog gospodarstva.

Za kreditiranje su prihvatljivi: mali, srednji i veliki poduzetnici kao i trgovačka društva, obrti, OPG-ovi i ustanove. Najmanji iznos koji će HBOR kreditirati iznosi 80.000,00 kn, dok najviši iznos nije ograničen. Ovi krediti su zbog toga odlična prilika za sve one koji žele ulagati velike iznose u svoje turističke djelatnosti. Ulaganja će se moći ostvariti ako se radi o sljedećim objektima: hoteli, kampovi, ostali ugostiteljski objekti za smještaj, ploveći hoteli i ostale destinacije turističke ponude i sadržaja.

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje će se kreditirati kroz ovaj program su:

 • Unapređenje smještajne ponude
 • Povećanje smještajnih kapaciteta kampova, hotela
 • Povećanje kategorizacije i izgradnja ili uređenje energetski učinkovitih hotelskih, kamp i sl. kapaciteta
 • Podizanje razine i raznovrsnosti usluge kroz dodatne sadržaje
 • Obnova objekata sagrađenih u skladu s izvornom tradicijskom i ambijentalnom arhitekturom (prema uvjetima konzervatorske struke)

Važno je napomenuti kako će se posebno isticati ulaganja u zaštitu i očuvanje kulturne baštine u funkciji turizma, obogaćivanje raznovrsnosti novih usluga i sadržaja uz smještajne objekte, kupovina, gradnja i opremanje soba za iznajmljivanje, apartmana ako se radi o tradicijskim objektima ili objektima pod zaštitom konzervatora, objektima na područjima posebne državne skrbi ili potpomognutim područjima[1] te otocima prve skupine.

Prihvatljivi troškovi

Pod troškovima će se kreditirati osnovna i trajna obrtna sredstva. Pod osnovnim sredstvima su:

 • Osnivačka ulaganja
 • Zemljište, građevinski objekti
 • Oprema i uređaji
 • Brodovi i drugi plovni objekti

Osnovna sredstva najvećim dijelom će se odobravati za:

 • Troškovi kupnje izgradnja novih, dogradnje/nadogradnje, rekonstrukcija, adaptacije, obnove i modernizacije postojećih objekata
 • Nabavka uređaja i opreme
 • Manjim djelom za kupnju zemljišta i uređenje infrastrukture u funkciji ulaganja u projekt te osnivačka ulaganja (dokumentacija, dozvole, doprinosi)
 • Kupnja, izgradnja, opremanje novog, rekonstrukcija, popravak i modernizacija postojećeg plavnog objekta

Načini kreditiranja

Kreditiranje će se vršiti na tri načina: kreditiranjem putem poslovnih banaka, izravno kreditiranje, kreditiranje po modelu podjele rizika. Poček unutar ovog programa kreditiranja je 4 godine, dok je rok otplate do 17 godina uključujući poček. Kamatna stopa se kreće od 2 – 4% godišnje i ovisi o skupini gospodarskog subjekta. Rok korištenja kredita je 12 mjeseci.

Ako imate pitanja oko mogućnosti kreditiranja vaše turističke djelatnosti putem HBOR-a, javite nam se na info@pjr.hr.

[1] JLS I. ili II. Ili brdsko – planinska područja

Najnoviji članci iz iste kategorije