Ovosezonski programi prekogranične suradnje

Programi prekogranične suradnje su još jedan u nizu mogućnosti sufinanciranja projekata kroz EU sredstva. Hrvatska sudjeluje u pet prekograničnih programa, četiri transnacionalna kao i u četiri međuregionalna. Trenutno su otvoreni pozivi dva prekogranična programa. Glavni ciljevi prekograničnih programa je jačanje suradnje između država, te je glavni uvjet svakog programa partnerstvo. Kroz prekogranične programe koji najčešće uključuju dvije države, a moguće i tri je da uz glavnog prijavitelja postoje partneri iz druge države.

INTERREG IPA CBC Hrvatska – Srbija – 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga

Krajem ožujka je otvoren drugi poziv unutar prekograničnog programa Hrvatska – Srbija, te je krajnji datum predaje projektnog prijedloga 05. srpnja. Na raspolaganju je gotovo 18 milijuna eura, dok je intenzitet potpore 85%. Cilj ovog programa je jačanje društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja kroz provedbu zajedničkih projekata. U Hrvatskoj su prihvatljivi prijavitelji iz Osječko – baranjske, Vukovarsko – srijemske, Brodsko – posavske i Požeško – slavonske županije koji su:

  • Jedinice lokalne i područne samouprave
  • Javna tijela (koje osniva država ili JLRS)
  • Organizacije civilnog društva
  • Komore, klasteri

Specifični ciljevi unutar ovog poziva su:

  1. Jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi
  2. Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti
  3. Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine
  4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u Programskom području.

INTERREG ADRION – Strateški poziv EUSAIR

Interreg Adrion obuhvaća prostor osam država: Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Albanija i Grčka. Prihvatljivi prijavitelji unutar ovog poziva su: nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela, privatne institucije , međunarodne organizacije . U ovom pozivu su prihvatljivi isključivo projekti koji pridonose ciljevima Strategije EU za Jadransko – jonsku regiju, po specifičnom cilju „Održiva regija“ što uključuje:

  • Promicanje održive valorizacije i očuvanja prirodnih i kulturnih dobara kao temelj razvoja Jadransko-jonskog područja
  • Povećanje kapaciteta za transnacionalno rješavanje problema ranjivosti okoliša, rascjepkanosti i očuvanja ekosustava Jadransko -jonskog područja

Prijaviteljima je dostupno 35 milijuna eura, dok je intenzitet potpore za prijavitelje iz Hrvatske 85%. Poziv je otvoren do 26. lipnja.

Više o programima prekogranične suradnje i drugim mogućnostima financiranja iz EU fondova javite nam se na info@pjr.hr

Najnoviji članci iz iste kategorije