Program: Konkurentnost turističkog gospodarstva

Program Konkurentnosti turističkog gospodarstva je na snazi već par godina i upravo je otvorena ovogodišnja verzija. Program je nacionalni i financira ga Ministarstvo turizma. Ove godine je to jedina prilika za poduzetnike za izgradnju i poboljšanje ponude svojih turističkih objekata. Ciljevi programa su poboljšanje strukture i kvalitete smještaj, novo zapošljavanje, realizacija novih investicija, povećanje turističke potrošnje, razvoj turizma na turistički nerazvijenim područjima te produljenje sezone do cjelogodišnjeg turizma. Prijaviti se mogu subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) te OPG-ovi koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge.

Program ima četiri različite mjere, te je rok predaje projektnih prijedloga 20. ožujka 2018. Sufinanciranje je za sve mjere 60%, osim mjere C za koju je intenzitet potpore i do 100%.

Mjera A – povećanju standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata

Unutar ove mjere postoje 4 podmjere i iznosi potpora su različiti.

A1 – postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine hoteli. Prihvatljive aktivnosti su:

 • povećanje standarda i kvalitete postojećih i aktivnih ugostiteljskih objekata,
 • razvoj i unaprešenje dodatnih sadržaja,
 • ulaganje u realizaciju dodatnih sadržaja,
 • ulaganja koja su već realizira u 2017. i 2018. u dostizanju uvjeta za promjenu postojećeg ugostiteljskog objekta,
 • podizanje kvalitete,
 • ulaganja koja su realizira u tijeku 2017. i 2018. z dostizanje uvjeta za uključenje postojećih objekata u ugostiteljske smještajne objekte
 • ulaganja u zeleno poduzetništvo u turizmu

 Iznosi potpore su 50.000 – 400.000,00 kn.

A2 – kampovi – postojeći ili novi ugostiteljski objekti Prihvatljive aktivnosti su:

 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg kampa, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja
 • izgradnja novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih sadržaja nema
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom
 • ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu

Potpore su između 50.000,00 i 300.000,00 kn.

A3 – ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Prihvatljive aktivnosti su:

 • aktiviranje planinarskih i lovačkih domova
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom

Iznos potpore u ovoj mjeri se kreće od 40.000,00 do 200.000,00 kn.

A4 – OPG koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge. Aktivnosti prihvatljive unutar ove pod mjere su:

 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg OPG-a
 • ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja na postojećem OPGu ili PG-u
 • investicije usmjerene ka osnivanju i registraciji dopunskih djelatnosti za ugostiteljstvo i/ili turizam na postojećem OPG-u
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom

Iznos potpore je između 30.000,00 kn i 150.000,00 kn.

Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma

Namijenjena je trgovačkim društvima izvan javnog sektora, obrti i zadruge. Iznos potpore unutar ove mjere je od 20.000,00 do 200.000,00 kn. Prihvatljive aktivnosti unutar ove mjere su:

 • ciklo-turizam
 • razvoj dodatne ponude turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma
 • uređenje i opremanje postojećih i izgradnja novih zabavnih, adrenalinskih i tematskih parkova
 • mali ploveći hoteli
 • uređenje, obnova i održavanje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje
 • kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa

Mjera C – dostupnost i sigurnost

Unutar ove mjere prihvatljivi prijavitelji su: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge. Aktivnosti koje se mogu financirati unutar ove podmjere su:

 • provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima – maksimalni iznos potpore je 25.000,00 kn.
 • subvencija prijevoza vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom
 • ulaganja u inovativne IT tehnologije

Za ove dvije aktivnosti maksimalni iznos potpore je do 100.000,00 kn.

Mjera D – prepoznatljivost

Namijenjena je subjektima koji su trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge. Maksimalni iznos potpore je do 100.000,00 kn. Prihvatljive aktivnosti su:

 • plasman otočnih proizvoda kroz turizam
 • sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu.

Informacije o provedbi

Jedan prijavitelj može dobiti potporu za jedan projekt, odnosno koristiti sredstva samo jedne mjere/podmjere, izuzev mjera C i D. Svi korisnici potpora imaju obvezu nastavka bavljenja turizmom još najmanje 5 godina od završetka projektnih aktivnosti.

Ako imate pitanja i želite znati više o ovom programu možete nam se javiti na info@pjr.hr

Najnoviji članci iz iste kategorije