Poziv: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Za sada najavljen jedini ovogodišnji EU poziv iz područja turizma je otvoren na e-savjetovanju, što daje uputiti da će se kroz dogledno vrijeme otvoriti za prijave.

Prijavitelji mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća iz određenih sektora trgovine i turizma po NKD-u, uključuje sektore G, I  i N. Iznos potpora će biti 220.000,00 – 13.000.000,00 kn., dok se stopa financiranja kreće od 45% – 65%. Projekti unutar ovog poziva se moraju provoditi samostalno, te prijavitelji mogu podnijeti samo jedan projektni prijedlog.

Prihvatljivi prijavitelji

Sektori u kojima prihvatljivi prijavitelji moraju djelovati su određeni po NKD-u 2007 i uključuju sektore G, I i N.

Sektor G (45, 46, 47) uključuje trgovinu na malo i veliko motornim vozilima, popravak motornih vozila, trgovina na veliko i malo uz naplatu ili na osnovni ugovora, trgovina poljoprivrednim sirovinama i živom stokom, trgovina hranom, pićem i duhanom, trgovina proizvodima za kućanstvo, informacijsko-komunikacijskom opremom, ostalim strojevima, opremom i priborom, ostala trgovina na veliko i malo.

Sektor I (55 i 56) uključuje djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Pod smještaj spadaju hoteli, odmorišta, kampovi i ostalo. Sektor N (79) je također vezan uz turizam te uključuje administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – putničke agencije i organizatore putovanja.

Svi prijavitelji iz prihvatljivih sektora moraju biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća. Stopa financiranja će ovisiti upravo o veličini poduzeća. Mikro, mala i srednja poduzeća će imati stopu financiranja do 65%, dok je za velika poduzeća stopa do 45%.

Prihvatljive aktivnosti

Unutar ovog poziva tri su glavne skupine prihvatljivih aktivnosti:

  1. Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno – tehničke dokumentacije
  2. Aktivnosti energetske obnove
  3. Upravljanje projektom i administracija, te promidžba i vidljivost

Prihvatljive projektne aktivnosti iz točaka 1. i 2. su prihvatljive čak i ako su već započele, to jest ako su započele od 01. siječnja 2014. godine, dok projekti moraju završiti do 31.12.2020.

Pod aktivnosti energetske obnove spadaju:

  • Obnova cijele ili dijelova ovojnice grijanog prostora zgrada energetski troškovne cjeline
  • Obnova tehničkih sustava za korištenje zgrada energetski troškovne cjeline
  • Obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija
  • Upravljanje energijom u energetski troškovnoj cjelini
  • Oprema koja troši energiju, a koristi se u svrhu obavljanja prihvatljivih djelatnosti u energetski troškovnoj cjelini
  • Optimizacija procesa

Dakle kroz projekte će se moći provesti toplinska izolacija krovova, vanjskih zidova, ukopanih dijelova ovojnice, podova, stropova itd. Također će se moći financirati zamjena ili obnova vanjske stolarije, poboljšanje postojećeg ili ugradnja visokoučinkovitog sustava grijanja. Moguće će biti postaviti nove sustave za proizvodnju električne energije iz energije sunca, vjetra, biogoriva ili geotermalne.

Vrlo važna informacija za sve prijavitelje je i činjenica da će stručnjake za izradu prijavnih obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga moći sufinancirati iz projekta. Iz projekta će se moći sufinancirati i upravljanje aktivnostima projekta, financijsko upravljanje, nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon kao i sve ostale aktivnosti u vezi s upravljanjem i administracijom projekata.

Za dodatne informacije o ovom pozivu i izradu besplatnog Mišljenja o sukladnosti projektne ideje i natječajem se javite na info@pjr.hr

 

Najnoviji članci iz iste kategorije