Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Nedavno je objavljen nacrt poziva “Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)”, s velikim brojem relevatnih informacija. Prihvatljivi prijavitelji će biti mikro, mali i srednji poduzetnici, dok je maksimalni iznos potpore postavljen na 380.000,00 kn. Ovisno o veličini prijavitelja iznos potpore će biti između 55 i 75%. Dostava projektnih prijedloga će biti otvorena 16. travnja, dok će se projekti moći slati do 29. lipnja 2020. Važno za napomenuti je kako su savjetodavne i konzultantske usluge te edukacija djelatnika prihvatljivi troškovi.

 

Koji su prihvatljivi troškovi?

Unutar ovog poziva prihvatljivi troškovi se dijele na one materijalne imovine i nematerijalne. Pod materijalnu imovinu spadaju ove aktivnosti:

 • troškovi pripreme (snimak stanja, definicija projekta, modela sustava i postavljanje ciljeva)
 • troškovi pripreme dokumentacije za stjecanje certifikata
 • uvođenje i certificiranje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom
 • savjetodavne i konzultantske usluge
 • nabava (kupnja) norma
 • edukacija djelatnika
 • vidljivost projekta

Dok je nematerijalna imovina prihvatljiva za izračun troškova ulaganja ako ispunjava sljedeće uvjete:

 • mora se upotrebljavati isključivo kod korisnika potpore
 • mora se voditi kao imovina koja se amortizira
 • mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe
 • mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom tijekom tri godine po završetku projekta

 

Kakvi projekti će biti prihvaćeni?  

Kroz ovaj poziv će poduzetnici moći dobiti različite certifikate poput certifikata ISO Sustav upravljanja kvalitetom ili Program za poticanje certificiranja šuma (PEFC) te mnoge druge.

 • Ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema (poput ISO certifikata, FSC, PEFC, BRC, GLOBAL G.A.P…)
 • Primjenu i uvođenje norma iz područja usluga
 • Savjetodavne usluge i edukaciju zaposlenika/osoblja organizacije u čije poslovanje se uvodi sustav
 • Aktivnosti certifikacije / certificiranja sustava upravljanja mogu biti prihvatljive samo ako su provedene od strane tijela akreditiranog za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom. U slučaju da za neku normu ne postoji akreditirano tijelo, prihvatljivim pružateljem smatra se i neakreditirano tijelo, pod uvjetom da je registrirano za obavljanje te djelatnosti.

 

Održivost projekta će se gledati 3 godine nakon njegovog završetka. Pokazatelj neposrednih rezultata projekta će biti broj sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima uveden u poslovanje (certificiran).

 

Informacije o provedbi

U ovom pozivu prijavitelj može poslati samo jedan projektni prijedlog, te partnerstvo nije dopušteno. Korisnik jednom kad mu se odobre bespovratna sredstva, može zatražiti predujam do najviše 40% odobrenih sredstava. Projekti iz ovog poziva moraju završiti do 31. prosinca 2021. godine.

 

Za cijeli sažetak poziva te više informacija, molimo javite nam se na info@pjr.hr

Cijeli nacrt poziva možete pronaći na ovoj poveznici.

[1] Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Najnoviji članci iz iste kategorije