Rezultati istraživanja kapaciteta za povlačenje EU fondova

Dana 28. rujna 2017. održana je konferencija u okviru EU projekta „Podrška unaprjeđenju i daljnjem jačanju sustava izobrazbe za europske strukturne i investicijske fondove na regionalnoj i lokalnoj razini“ koji su proveli Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, uz tehničku pomoć zajednice Projekt jednako razvoj d.o.o., Algebra d.o.o. i Pučko otvoreno učilište Algebra.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati analize apsorpcijskih kapaciteta dionika za pripremu i provedbu projekata financiranih iz ESI fondova.

U istraživanju je sudjelovalo oko 500 različitih organizacija, što je uključivalo regionalne koordinatore, jedinice lokalne i regionalne samouprave, tijela javne vlasti i korisnike bespovratnih sredstava poput udruga, poduzeća i tijela javne vlasti. Uzorak ispitanika predstavlja više od 30% korisnika EU fondova. Ispitivali su se kapaciteti organizacija u svim fazama EU projekta. Više o projektu i predstavljenim rezultatima možete pročitati ovdje.

Najnoviji članci iz iste kategorije