Apsorpcijske stope EU fondova po tematskim ciljevima

Stanje apsorpcijske stope EU fondova na dan 31.12.2016. objavljeno je u Izvješću o napretku provedbe Sporazuma o partnerstvu, koje je Europska Komisija odobrila 29.9.2017., donosi 11 tematskih ciljeva kojima se pokazuje iznos alociranih te iznose ugovorenih i isplaćenih sredstava (stopa apsorpcije). Po tematskim ciljevima to izgleda ovako:

 1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija – iz EU je alocirano 811.600.000€, do kraja 2016. odobreno 17.600.000€ za 13 projekata te je isplaćeno 1.333.000€, što stopu apsorpcije dovodi na svega 0,16%.
 2. Povećanje pristupnosti i kvalitetna uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija – gdje je alocirano 362.300.000 €, nema ni jednog odobrenog projekta te je stopa apsorpcije na nuli.
 3. Poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora i sektora ribarstva i akvakulture gdje je najveći broj projekata odobren, njih 181 519 te je stopa apsorpcije na 9,28%. Potrebno je navesti da se radi o velikom broju projekata dodijeljenih u sektoru poljoprivrede, te da je od 2.270.000.000€ do kraja 2016. godine isplaćeno 210.600.000€.
 4. Podrška prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima je stopa apsorpcije na 0,5%, isplaćeno je 4.400.000€ od alociranih 881.600.000.€ za 152 projekta.
 5. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, prevencije i upravljanje rizicima je tematski cilj s najvišom stopom apsorpcije koja je na 13,23%, te je jedini tematski cilj u kojem je jedan broj odobrenih i isplaćenih sredstava u iznosu od 75.100.000€
 6. Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa je cilj u kojem je alociran najviši iznos sredstava, 2.700.000.000€. Za 60 projekata odobreno je 195.900.000€ te je stopa apsorpcije na svega 0,49%.
 7. Promicanje održivog prometa i eliminacija uskih grla u ključnim mrežnim infrastrukturama gdje je do kraja 2016. odobren jedan projekt, ali od 1.540.000.000€ nije isplaćeno ništa te je stopa apsorpcije na 0,00%.
 8. Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage je tematski cilj u kojem je odobreno 19 projekata te je od alociranih 772.400.000€ stopa apsorpcije na 1,37%.
 9. Promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva – alocirano je 1.138.700.000€ za 347 projekta odobreno je 30.200.000€, a isplaćeno svega 5.800.000€ što stopu apsorpcije dovodi na svega 0,51%.
 10. Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno obrazovanje – kojem je apsorpcija usporedno s drugima prilično visoka na 7,60%, što znači da je od alociranih 861.500.000€ za 114 projekata isplaćeno 65.500.000€
 11. Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave – zadnji sektor do kraja 2016. godine nije imao niti jedan odobren projekt od alociranih 225.000.000€ ništa nije iskorišteno.

Iz prikazanog je vidljivo da je do 31.12.2016. godina Hrvatska po ugovorenim i isplaćenim iznosima u nekim ciljevima bila na nuli. Izvješće ne prikazuje 2017. godinu kada je došlo do manjeg napretka u iskorištavanju sveukupnog alociranog iznosa koji je namijenjen Hrvatskoj. Uz određeni napredak do sada, još uvijek imamo puno mjesta, a vremena nešto manje. Ovo financijsko razdoblje traje do 2020. godine i Hrvatska je po dodijeljenim sredstvima četvrta od kraja s 22,3%, dok su zemlje iz regije daleko ispred nas. Na sljedećoj web stranici dostupni su, između ostalih, i podatci o dodijeljenim sredstvima koji uz Hrvatsku prikazuju sve ostale članice Europske unije. Zemlje iz regije su ispred nas, Slovenija je na 27%, Austrija na 35,2%, dok Mađarska stoji najbolje te je na 67,2%.

Budžet za financijsko razdoblje 2014. – 2020. za Hrvatsku iznosi 12.323.942.414€. Već se polako priprema sljedeće financijsko razdoblje EU, a Hrvatska nije potrošila niti pola novaca koji su joj dodijeljeni u trenutnom razdoblju.

Najnoviji članci iz iste kategorije