Provedba poziva iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2017. godinu

Početkom svake kalendarske godine Vlada i ministarstva objavljuju indikativni plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar svih nacionalnih programa financiranih iz sredstava Europske unije. Indikativni plan revidira se u slučaju potrebe tijekom cijele godine. Pozivi na dodjelu bespovratnih sredstava se dijele na otvorene i ograničene. U slučaju otvorenih poziva, prihvatljivi prijavitelji definirani su samim pozivom, kao i uvjetima prihvatljivosti.

Indikativni plan za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za 2017. godinu Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je 3. siječnja, pri čemu su izvorno planirana 24 otvorena Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Nastavno na plan te moguće prilike za financiranje projekata u realnom sektoru, posebno područjima relevantnim za male i srednje poduzetnike te onima vezanim za energetsku učinkovitost, ostvareno je sljedeće:

S krajem godine otvoreni su i zatvoreni sljedeći Pozivi:

 1. Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv (zajednički projekti znanstveno-istraživačkih organizacija i malih i srednjih poduzetnika – MSP)
 2. Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI[1]) (MSP)
 3. Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona JLRS[2]

Pozivi otvoreni ove godine, s rokom prijave do kraja godine su:

 1. Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku (PPI, poduzetničke, gospodarske i obrtničke organizacije i udruge poduzetnika, interesne i druge organizacije koje promiču i štite interese MSP-ova)
 2. Internacionalizacija poslovanja MSP-ova (mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici)
 3. Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (mali i srednji poduzetnici)
 4. Certifikacijom proizvoda do tržišta (mikro, mali i srednji poduzetnici)

Pozivi otvoreni ove godine s rokom zatvaranja nakon kraja 2017:

 1. Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora – otvoren do 31.12.2020. (tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama; JRLS, javne ustanove, vjerske zajednice i udruge
 2. Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada – otvoren do 31.12.2018. (JLS[3])
 3. Građenje reciklažnih dvorišta – otvoren do 31.12.2018. (JLS)
 4. Internacionalizacija visokog obrazovanja – otvoren do 5.3.2018. (visoka učilišta)
 5. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama – otvoren do 17.1.2018. (mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici)

Poduzetnicima najzanimljiviji pozivi koji su planirani u 2017. godini, a koji do sada još nisu otvoreni:

 1. Kompetentnost i razvoj MSP – faza II (novi naziv: „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“) – otvaranje predviđeno 1. ožujka 2018 s rokom prijave 29. lipnja 2018. Javne konzultacije provedene su krajem 2017. godine i objavljene ovdje. Predviđena sredstva su 200 milijuna kuna, a maksimalni iznos potpore 15 milijuna kuna, uz intenzitete potpore od 35% za srednje, odnosno 45% za male poduzetnike.
 2. Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a- faza II – otvaranje je predviđeno za 15.12.2017., intenzitet potpore će biti između 45% i 85%. Predviđena sredstva su 15.200.000,00 kuna.
 3. Inovacije novoosnovanih MSP- Faza II – otvaranje je bilo predviđeno za 30.11. Intenzitet potpore unutar ovog poziva je 85%, dok je alocirano 76 milijuna kuna.
 4. Priprema IRI infrastrukturnih projekata – otvaranje poziva je predviđeno za 19.12.2017., s intenzitetom potpore od 100%. Indikativni iznos alociranih sredstava je 45.600.000,00 kn.
 5. Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije – prvi poziv, predviđeno otvaranje poziva je 29.12.2017., maksimalni intenzitet potpore je 85% dok je predviđena alokacija više od 163 milijuna kuna
 6. Podrška poduzećima u zadovoljavanju norma u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanju konkurentnosti – predviđeno je otvaranje za 15.12.2017., alocirani je 22 milijuna kuna dok će se iznos potpore kretati između 45 i 85%.

Određeni Pozivi inicijalno predviđeni za 2017. godinu nisu uvršteni u revidirani plan od 2. listopada. To su primjerice:

 1. Podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu -faza II, – čije otvaranje je bilo predviđeno za 29.9.2017., intenzitet potpore je trebao biti između 35% i 45%, dok je alocirano bile više od 200 milijuna kuna
 2. Energetska obnova obiteljskih kuća – otvaranje je bio predviđeno za ožujak 2017., intenzitet potpore nije bio poznat, dok je bilo predviđeno 380 milijuna kuna
 3. Energetska obnova višestambenih zgrada – otvoriti se trebao u lipnju, intenzitet potpore je trebao biti do 60% dok je alocirano bilo 380 milijuna kuna.

Stoga željno očekujemo informaciju o tome hoće li se navedeni pozivi financirati u 2018. godini.

Za dodatne informacije vezane uz ove pozive ili druge upite, javite nam se na info@pjr.hr

[1] poduzetničke potporne institucije

[2] Jedinice lokalne i regionalne samouprave

[3] Jedinice lokalne samoupave

Najnoviji članci iz iste kategorije