Kako EU fondovi pomažu regeneraciji ratom pogođenih područja?

Odlukom o pilot područjima za provedbu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, donesene u veljači 2015. godine na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave, utvrđena su pilot područja za provedbu navedenog Programa koji integrira aktivnosti specifičnog cilja:

 • „Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracije pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva“
 • „Pružanje podrške fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj obnovi ugroženih zajednica u urbanim i ruralnim područjima“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“
 • „Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih puteva prema regeneraciji 5 nerazvijenih pilot područja“
 • „Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti“

Unutar programa osigurano je 120 milijuna eura, a maksimalna indikativna alokacija za svako pilot područje iznosi oko 23 milijuna eura. U pilot područja uključeni su gradovi odnosno općina iz ratom pogođenih područja: Beli Manastir i općina Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar.

Ciljevi:

Integrirana fizička, gospodarska i socijalna regeneracija područja pogođenih siromaštvom i socijalnom isključenosti ima za cilj:

 1. smanjiti socijalne nejednakosti, isključenost i siromaštvo
 2. poboljšati infrastrukturu
 3. povećati atraktivnost za življenje i potencijalna ulaganja
 4. ojačati aktivno sudjelovanje stanovnika tih područja u gospodarskom i društvenom životu

Nakon detaljnog procesa izrade programa i pripreme poziva, 7. prosinca otvoreni su pozivi za Razvoj poduzetništva u gradovima Beli Manastir, Benkovac, Knin i Petrinja. Pozivi su otvoreni do 28. lipnja, a prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali i srednji poduzetnici ili OPG-ovi koji su upisani u Upisnik dopunskih djelatnosti. Predmet svih poziva je podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području gradova, gdje prijavitelj moraju imati osnovanu podružnicu ili otvorenu poslovnu jedinicu. Cilj poziva  je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Za grad Beli Manastir ukupna alokacija je 4.250.000,00 HRK, za Benkovac taj iznos je 11.900.000,00 HRK, za Knin je 22.250.000,00 HRK, dok je za Petrinju omogućeno 21.250.000,00 HRK. Unutar svih poziva glavni pokazatelj neposrednih rezultata bit će broj poduzeća koja primaju potporu te neto otvorena radna mjesta i očuvana radna mjesta. Također, uvjet za dobivanje regionalne potpore je da prijavitelj ima pozitivnu EBITDA-u u godini prije predaje projektne prijave. Poziv ne navodi ograničenje u pogledu datuma osnutka tvrtke, no prijavitelji koji ne mogu pokazati adekvatni financijski kapacitete za provedbu projekta (što se dokazuje kroz GFI-POD ili DOH), gube značajan broj bodova pri ocjenjivanju kvalitete projektnog prijedloga.

Prihvatljivi troškovi koji spadaju u potpore male vrijednosti pokrivaju veliki niz aktivnosti, a uključuju:

 • pripremu i krčenje zemljišta,
 • trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada i poslovnih prostora
 • ulaganja u materijalnu imovinu: npr. nabava novih strojeva, ulaganja u mjere energetske učinkovitosti itd.
 • ulaganje u nematerijalnu imovinu – patenti, licencije, znanje
 • razvoj i unaprjeđenje proizvoda i usluga – troškovi vanjskih usluga povezanih s ulaganjem u razvoju i unapređenje proizvoda i usluga
 • marketing i promocija proizvoda i usluga
 • edukacije, stručno osposobljavanje
 • prijava na poziv – troškovi usluge pripreme prijave
 • provedba postupaka nabave
 • informiranje i vidljivost
 • upravljanje projektom
 • promicanje horizontalnih načela

Prihvatljivi troškovi koji spadaju u regionalne potpore:

 • Ulaganje u materijalnu imovinu vezano uz početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti
 • Ulaganje u nematerijalnu imovinu vezano uz početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti
 • Plaće za novootvorena radnih mjesta uslijed početnog ulaganja izračunati kroz razdoblje od dvije godine

Projektne prijedloge moguće je dostavljati od 08. siječnja 2018. Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projekt, ali budući da se radi o otvorenom pozivom do iskorištenja raspoloživih sredstava, prijavitelji čiji prijedlozi budu isključeni iz postupka dodijele moći će ponovno podnijeti projekti prijedlog. Razdoblje provedbe projekata je najviše 24 mjeseca.

Intenzitet potpore za grad Beli Manastir iznosi 85%, dok je iznos potpore od 30.000,00 kn – 500.000,00 kn. Za Benkovac se intenzitet potpore kreće između 35% i 85%, ovisno o veličini poduzeća. Iznos potpora se kreće od 30.000,00 do 3 milijuna kn ovisno o vrsti potpore. Za gradove Knin i Petrinju iznos potpore i intenzitet su isti kao za grad Benkovac.

Za dodatne informacije vezane uz ove pozive ili druge upite, javite nam se na info@pjr.hr

Najnoviji članci iz iste kategorije