Prilike za financiranje JLRS iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Hrvatska je početkom svibnja 2021.g. 49 milijardi kuna težak prijedlog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti poslala u Europsku Komisiju na komentare. Dok se čekaju povratne informacije na predani dokument, JLRS-ovi trebaju razmotriti prilike koje se u NPOO-u mogu istumačiti kao prilike koje JLRS-ove i njihova povezana društva i ustanove.

Bespovratna sredstva koja se planiraju dodjeljivati pozivima za dostavu projektnih prijedloga kroz NPOO odnose se na sljedeće investicije odnosno moguće buduće natječaje:

 • Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda
 • Program razvoja javne vodoopskrbe
 • Program smanjenja odlaganja otpada (uspostava centara za ponovnu uporabu, izgradnja i opremanje sortirnih postrojenja i reciklažnih dvorišta, izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada
 • Program sanacije zatvorenih odlagališta i lokacija onečišćenih opasnim otpadom
 • Modernizacija i obnova flote unutarnje plovidbe u kontekstu zaštite okoliša i povećanja sigurnosti plovidbe
 • Nabava vozila na alternativni pogon za javni gradski i prigradski linijski promet
 • Program sufinanciranja kupnje novih vozila na alternativna goriva i razvoja infrastrukture alternativnih goriva u cestovnom prometu
 • Komasacija poljoprivrednog zemljišta JLRS
 • Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti (prilagodba i unaprjeđenje javne turističke infrastrukture s ciljem razvoja posebnih oblika turizma)
 • Provedba projekata u sastavu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja
 • Izgradnja pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture
 • Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova
 • Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave
 • Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola
 • Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluga)
 • Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekata razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama (financiranje izrade lokalnih strategija zelene urbane obnove)
 • Energetska obnova zgrada
 • Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom
 • Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra
 • Pilot projekt uspostave i provedbe sustavnog gospodarenja energijom te razvoj novog modela financiranja

 

Prvi natječaji očekuju se u jesen / zimu 2021.g., dok se većina natječaja očekuje tijekom 2022. godine. Svakako preporučamo svim JLRS-ima da razmotre imaju li svoj vlastiti program ili strategiju općeg razvoja ili fokusiranu sektorsku strategiju na kojima temelje svoj razvoj, da analizu stanja i prilike te sagledaju svoje dosadašnje i svoje buduće planove ulaganja i višegodišnje proračune, kapacitete i kreditne sposobnosti, da pročitaju i poprate detaljnije te moguće prilike za financiranje, te da već u 2021.g. a najkasnije u 2022. godini budu spremni izići na neki od natječaja. Važno je za spomenuti da NPOO kao program traje kratko, natječaji će uglavnom izaći samo jednom, a svi projekti moraju završiti do 06/2026, sve zbog kratkog roka za apsorpciju tih sredstava.

 

Najnoviji članci iz iste kategorije