Prilike za financiranje poduzetnika iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Hrvatska je početkom svibnja 2021.g. 49 milijardi kuna težak prijedlog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti poslala u Europsku Komisiju na komentare. Dok se čekaju povratne informacije na predani dokument, poduzetnici mogu razmotriti prilike koje se u NPOO-u opisuju kao prilike za financiranje projekata poduzetnika.

Ono što je zanimljivo poduzetnicima, prilike odnosno modeli financiranja sredstvima NPOO-a dijele se na bespovratna sredstva i na financijske instrumente.

Bespovratna sredstva poznata su poduzetnicima iz prethodnih godina, riječ je o državnim potporama koje određenim postotkom financiraju određene troškove, te ako se tijekom provedbe projekat opravda namjensko trošenje sukladno pravilima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, onda i ostaju bespovratna sredstva. Bespovratna sredstva koja se planiraju dodjeljivati pozivima za dostavu projektnih prijedloga kroz NPOO su sljedeća:

 • Bespovratna ulaganja u tehnološke kapacitete poduzeća koja imaju otežan pristup financiranju
 • Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija
 • Ulaganje u upravljačke kapacitete malih i srednjih poduzeća
 • Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća
 • Jačanje akceleracijske aktivnosti
 • Komercijalizacija inovacija
 • Vaučeri za digitalizaciju
 • Bespovratne potpore za digitalizaciju
 • Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

 

Financijski instrumenti kao oblik su financiranja  najčešće su to zajmovi sa subvencioniranim kamatnima stopama ili državna jamstva. Također se spominje i hibrid, natječaj počinje kao financijski instrument, ali se dio glavnice pretvara u bespovratna sredstva ukoliko projekt poluči osobite rezultate. Financijski instrumenti koji se planiraju pokrenuti kroz NPOO su sljedeći:

 • Zajmovi za oporavak mikro, malih i srednjih poduzeća te poticanje zelene tranzicije
 • Subvencije kamatnih stopa za investicijska ulaganja mikro, malih i srednjih poduzeća te poticanje zelene tranzicije
 • Jamstveni fond za poticanje investicija i obrtna sredstva malih, srednjih i velikih subjekata
 • Subvencija kamata i naknada/premija po jamstvenim/garantnim shemama u svrhu povoljnijih kredita malim, srednjim i velikim subjektima te subjektima javnog sektora
 • Poticanje internacionalizacije hrvatskog gospodarstva kroz jačanje garantnog fonda osiguranja izvoza i aktivnosti izvozno kreditnog financiranja
 • Zajmovi za srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte za ulaganja u projekte zelene tranzicije
 • Ulaganje u instrumente vlasničkog i kvazivlasničkog financiranja (PE)

 

Prvi natječaji očekuju se u jesen/zimu 2021.g., dok se većina natječaja očekuje tijekom 2022. godine. Svakako preporučamo svim poduzetnicima da razmotre svoje planove ulaganja, pročitaju i poprate detaljnije moguće prilike za financiranje, te da u 2022. godini budu spremni izići na neki od natječaja. Važno je za spomenuti da NPOO kao program traje relativno kratko, natječaji će izići jednom ili najviše dva puta, trajati će kratko, a sve zbog kratkog roka za apsorpciju tih sredstava.

 

Najnoviji članci iz iste kategorije