Povrat bespovratnih sredstva zbog neostvarenja rezultata projekta

Izmjene i dopune Ugovora projekta definirane su člankom 9. Općih uvjeta Ugovora[4]. Važno je pritom naglasiti da se „Ugovor ne može izmijeniti i/ili dopuniti u svrhu ili s učinkom koji bi doveo u pitanje odluku o financiranju ili postupanje u skladu s načelom jednakog postupanja“ (čl. 9.1.).

Korisnici bespovratnih sredstava bi zato trebali biti oprezni prilikom podnošenja zahtjeva za izmjenama / dopunama Ugovora jer time mogu dovesti u pitanje financiranje svog projekta, pri čemu snose i rizik raskida Ugovora.

Vrste izmjena / dopuna Ugovora projekta koje se tiču (ne)ostvarenja rezultata projekta, a zahtijevaju izradu Dodatka Ugovoru su (čl. 9.3.):

„d) neostvarenja ciljanih vrijednosti pokazatelja (bilo pokazatelja Operativnog programa, bilo pokazatelja zadanih Pozivom definiranima u Uputama za dodjelu bespovratnih sredstava, bilo pokazatelja koje je korisnik sam sebi odredio kao pokazatelje uspjeha projekta) koji uključuju varijacije od preko 15% od vrijednosti navedene u Dodatku I. Ugovora – Opis i proračun projekta; i/ili

e) druge aspekte Ugovora sa značajnim utjecajem na opseg projekta i ciljeve (kao što su sljedeće navedene stavke koje ne sačinjavaju cjeloviti popis – projektne aktivnosti, fizičke osobine i/ili funkcionalne namjene projekta, razdoblje provedbe, rezultate projekta).“

Ukoliko je neostvarenje ciljanih vrijednosti pokazatelja projekta značajno (više od 15%), ne navodi se postojanje specifičnih sankcija, dok je s druge strane istaknuto kako Korisnik pritom snosi rizik smanjenja financiranja projekta.

Nadalje, ako je riječ o varijacijama manjim od 15%, postavlja se pitanje smatraju li se takve varijacije „manjim“ izmjenama sukladno čl. 9.5. Općih uvjeta tj. ne bi smjele utjecati na opseg projekta i njegove ciljeve. Ukoliko bi se smatrale manjim izmjenama, znači li to da se na njih ne bi primjenjivale financijske korekcije?

Bitno je također istaknuti da se Ugovor i njegovi dodaci mogu mijenjati samo tijekom razdoblja provedbe koje sukladno članku 2.2. Posebnih uvjeta „započinje s datumom početka obavljanja projektnih aktivnosti povezanih s provedbom elemenata projekta te završava s datumom završetka projektnih aktivnosti koje su povezane s provedbom elemenata projekta“. Uz to, članak 11.1. Općih uvjeta navodi kako „Projekt mora biti završen, odnosno Projektni rezultati moraju biti isporučeni, a prihvatljivi troškovi ostvareni do kraja naznačenog razdoblja provedbe.“

Zbog ovakvih odredbi Ugovora Korisnik se nalazi u nepovoljnoj poziciji jer izmjene i dopune može raditi samo tijekom razdoblja provedbe. Uzevši u obzir činjenicu da će projektni rezultati često biti vezani za dugoročno razdoblje – prvenstveno u projektima financiranim iz Europskog fonda za regionalni razvoj (min. 3 g. nakon provedbe projekta), prostora za izmjene od strane Korisnika neće biti u tom razdoblju.

S druge strane, čl. 9.4. Općih uvjeta određuje da posredničko tijelo može „u bilo kojem trenutku tijekom razdoblja primjene ugovora[5], isti jednostrano izmijeniti i/ili dopuniti“, između ostalog ukoliko se otkriju nepravilnosti u smislu neostvarenja ciljanih vrijednosti pokazatelja i/ili rezultata Projekta. Pritom nije jasno odnosi li se ovaj uvjet iz Ugovora samo na uočene „nepravilnosti“ (te koje su to nepravilnosti) ili bilo kakvo odstupanje od planiranih vrijednosti pokazatelja/ rezultata Projeta.

Članak navodi kako će posljedica neostvarenja rezultata biti upravo smanjenje iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava, no pritom se ne specificira koliki će biti intenzitet financijske korekcije. Hoće li povrat sredstava biti razmjeran neostvarenju rezultata? Što ukoliko u nekim indikatorima projekta Korisnik podbaci, a u nekima bude uspješniji – hoće li se indikatori „nulirati“? Što ukoliko nakon provedbe projekta nastupe okolnosti koje ugrožavaju ostvarenje rezultata, a Korisnik na njih nije mogao utjecati? Korisnik nije u mogućnosti mijenjati Ugovor u tom trenutku jer je razdoblje provedbe završilo, što ga dovodi u iznimno nepovoljan položaj. Hoće li ipak snositi financijske posljedice?

S obzirom da neostvarenje rezultata projekta može imati značajne financijske posljedice za Korisnika, iste bi morale biti specificirane Ugovorom, dok bi prostor za pregovore s posredničkim tijelom i određivanje prikladnih financijskih korekcija svakako morao postojati. U ovom je dijelu uočen prostor za unapređenje obrasca Ugovora.

[1] Opći uvjeti, koji se primjenjuju na projekte financirane iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa u razdoblju 2007.–2013., verzija kolovoz 2013.

[2] Opći uvjeti, koji se primjenjuju na projekte financirane iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa u razdoblju 2007.–2013., verzija kolovoz 2013. i srpanj 2014.

[3] Verzija Općih uvjeta iz kolovoza 2013. nema odredbu o „konačnom zahtjevu“ dok ona iz srpnja 2014. ima.

[4] Opći uvjeti, koji se primjenjuju na projekte financirane iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa u razdoblju 2007.–2013., verzija srpanj 2014.

[5] Razdoblje nakon provedbe Projekta unutar kojega je Korisnik nadležnim tijelima obvezan podnositi izvješća

[wpfilebase tag=file id=22 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije