Obvezujući rokovi kod izmjene ugovora i izrade Dodatka Ugovoru prema odredbama Ugovora o bespovratnim sredstvima

Članak 9. Općih uvjeta ugovora govori o izmjenama ugovora o bespovratnim sredstvima i sadrži odredbu koja navodi kako se sve ugovorne strane (osim u slučajevima opisanim pod člankom 9.4.) moraju usuglasiti oko dodatka/izmjena ugovora.

Kako bi se sve strane usuglasile, Opći uvjeti ugovora[2] u članku 9.7. određuju sljedeće rokove: „PT2 donosi odluku o predloženim izmjenama i /ili dopunama u roku od 20 kalendarskih dana od primitka zahtjeva“ odnosno, unutar 20 dana od potpunog (koji sadržava sve potrebne informacije i dokumente) zahtjeva PT2 mora obavijestiti Korisnika je li suglasno s predloženim izmjenama.

Sam članak dalje predviđa: „ukoliko je to potrebno, rok od 20 kalendarskih dana za donošenje odluke o zahtjevu prestaje teći do prikupljanja svih potrebnih informacija, dokumentacije ili drugih obrazloženja koje podnosi Korisnik“ odnosno rok od 20 dana se „zamrzava“ dok Korisnik ne podnese sve potrebne informacije i dokumente tako da od datuma podnošenja prvog zahtjeva do zaprimanja suglasnosti od PT2 može proći neodređeni broj dana.

Daljnja neizvjesnost se javlja kod sljedeće odredbe članka 9.7. koja navodi: „PT2 obavještava PT1 o svojoj odluci u roku od 15 kalendarskih dana od primitka konačnog[3] zahtjeva Korisnika“.

Kako je za potpisivanje Dodatka Ugovoru potrebna suglasnost svih ugovornih strana i PT1 mora dati svoju suglasnost na prijedlog korisnika. PT2, prema članku 9.7.: „donosi odluku o predloženim izmjenama i/ili dopunama Ugovora i o navedenom obavještava PT2 u roku od 15 kalendarskih dana od primitka odluke koju je o predmetnim izmjenama i/ili dopunama donijelo PT 2.“ .

Ako gledamo sve prethodno navedene odredbe vidljivo je kako rok za usuglašavanje oko prijedloga Dodatka Ugovora koji je podnio Korisnik može iznositi 30 dana i na neki način predstavlja dvostupanjski proces.

Naime, uzmimo da je Korisnik s prvim u mjesecu podnio svoj zahtjev i da je isti bio konačan odnosno potpun. PT2 15-og u mjesecu obavještava PT1 o svojoj suglasnosti s zahtjevom Korisnika te pripremljen i potpisan Dodatak Ugovoru i 20-og u mjesecu obavještava Korisnika o svojoj suglasnosti dok PT1 obavještava PT2 30-og u mjesecu o svojoj suglasnosti i dostavlja u istom roku već pripremljeni Dodatak ugovoru.

Prema verziji Općih uvjeta iz kolovoza 2013. PT2 ima 10 dana od primitka pozitivne odluke od PT1 i potpisanog Dodatka ugovora da isti dostavi Korisniku „koji ga bez odgode mora potpisati“.

Prema verziji Općih uvjeta iz srpnja 2014. PT1 dostavlja svoju pozitivnu odluku i potpisani Dodatak Ugovoru istovremeno i PT2 i Korisniku pri čemu „Korisnik mora potpisati Dodatak ugovoru bez odgode ili najkasnije u roku od 10 radnih dana od dana njegova primitka“.

Kako obje verzije Općih uvjeta izrijekom navode: „Korisnik snosi punu odgovornost za pravodobno podnošenje zahtjeva kako bi PT-ovi obavili sve potrebne radnje u svrhu stupanja izmjena i/ili dopuna na snagu“ bitno je na vrijeme krenuti sa procesom.

 

[wpfilebase tag=file id=22 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije