PJR slavi i časti Vas!

U utorak, 16.10. PJR slavi 9. rođendan te častimo sve postojeće i nove klijente!!! 

 

Popust od 30% možete ostvariti cijeli dan 16.10.2018., na sve naše programe do kraja 2019. godine!

 

Edukacije iz EU fondova i usavršavanja u javnoj nabavi u sezoni 2018/2019:

 • PJR AKADEMIJA
 • Računovodstvo, porezi, revizija i državne potpore u EU projektima
 • Prevencija i pravdanje od povrata EU sredstava radi neispunjenja pokazatelja u EU projektima
 • Program izobrazbe u području javne nabave
 • Nabava projektantskih usluga, nadzora i izvedbe radova, te izvršenje ugovora o radovima
 • Primjena ENP kriterija
 • Prakse DKOM-a, primjeri ENP-a i nepravilnosti u javnoj nabavi u EU projektima
 • Javna nabava na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i specifičnosti povezane s nepravilnostima
 • Javna nabava ICT proizvoda i usluga

Više o edukacijama pogledajte ovdje.

Prijave se vrše preko e-mail adrese info@pjr.hr. Podaci koji su nam potrebni su: 
 • ime i prezime polaznika
 • e-mail polaznika
 • naziv platitelja
 • OIB plaitetlja
 • država platitelja
 • broj pošte platitelja
 • adresa platitelja
 • kontakt telefon

 

Ukoliko ostvarujete pravo na druge popuste, popusti se ne zbrajaju i moguće je koristiti samo jedan!

Najnoviji članci iz iste kategorije