Poziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)- 2

IKT 2 otvoren je 15.11. u svojoj drugoj verziji. Poziv je prvi put bio otvoren krajem ljeta i vrlo brzo zatvoren zbog iskorištenosti sredstava i načina prijave. Ovim pozivom se MSP-ovi potiču na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Cilj poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-ova primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva. Projekti se šalju od 21.11. – 21.12. u 11h. Prihvatljivi prijavitelji unutar ovog poziva su mikro, mali i srednji poduzetnici kojima je po projektu dostupno između 80.000,00 – 1.000.000,00 kn. Kroz projekte je moguće financirati vanjske stručnjake za pripremu projektnih prijedloga, pripremu i provođenje postupaka nabave, i vođenje projekta.

Aktivnosti i troškovi

Prihvatljive aktivnosti su:

 • izrada, razvoj i nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimizaciji poslovanja, poslovnih procesa i proizvodnje
 • implementacija, prilagodbe i integracija poslovnih rješenja s postojećim ili novim IKT sustavom

 

Popis prihvatljivih troškova uključuje:

 • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, AFC, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…)
 • Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana)
 • Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge)
 • Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti
 • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)
 • Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK
 • Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti do iznosa 5.000,00 HRK
 • Nepovrativ PDV, tj. nepovrativ porez na dodanu vrijednost.

 

Iznos i intenzitet potpore

Najniži iznos koji se može dodijeliti jednom poduzetniku je 80.000,00 kn, dok je najviši visokih milijun kuna. Intenzitet potpore unutar ovog poziva ovisi u kojoj jedinici lokalne samouprave je prijavitelj registriran.

 • I. i II. skupina JLS – do 80%
 • III. i IV skupina JLS – do 75%
 • IV i V. skupina JLS – do 70%
 • VI. i VII. skupina JLS – do 65%

 

Projekti mogu trajati najduže 18 mjeseci, a početak provedbe se smatra zakonski obvezujuća obveza za naručivanje usluga ili bilo koja druga obveza koja ulaganje čini neopozivim.

 

Za sva pitanja oko ovog kao i svih ostalih poziva, molimo javite se na info@pjr.hr

 

 

Najnoviji članci iz iste kategorije