Raspored PJR edukacija

 

Programe edukacija organiziramo strogo poštujući sve epidemiološke mjere i preporuke koje su na snazi u trenutku održavanja edukacije.