Raspored PJR edukacija

lip. 2020

Datum/Vrijeme Naziv edukacije
02.06.2020
9:00 - 16:10
Webinar: Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016 Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda Postupanja sukladno institutima iz članka 263. i 293. ZJN 2016
Online,
08.06.2020
9:00 - 16:10
Webinar: Dokumentacija o nabavi - osnove izrade tehničkih specifikacija i troškovnika sukladno Zakonu o javnoj nabavi 2016, primjeri specifikacija i praksa DKOM-a Pregled i ocjena ponuda kroz eESPD i primjena e-Certis sustava za provjeru uvjeta sposobnosti i praksa DKOM-a
Online,
15.06.2020 - 19.06.2020
9:00 - 16:30
PJR AKADEMIJA – simulacija provedbe EU projekata
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
17.06.2020
9:00 - 16:30
Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske unije: kako postaviti uvjete sposobnosti i ENP kriterije te kako ocijeniti ponude kroz prizmu elemenata nepravilnosti
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
18.06.2020
9:00 - 16:15
Računovodstvo, revizija i financijski instrumenti u EU projektima
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
29.06.2020 - 03.07.2020
8:30 - 17:15
Program izobrazbe u području javne nabave
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb

ruj. 2020

Datum/Vrijeme Naziv edukacije
16.09.2020
9:00 - 16:30
Nabava projektantskih usluga, nadzora i izvedbe radova, FIDIC ugovori te izvršenje ugovora o radovima: predmet nabave s osvrtom na Zakon o gradnji i Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje; ENP kriteriji i povezani rizici, provedba FIDIC ugovora, dozvoljene i nedozvoljene izmjene ugovora
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
30.09.2020
9:30 - 15:45
Strateško planiranje i EU projekti
Hotel Trakošćan, Trakošćan

PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn