Osnove natječaja i prilike za fizičke i pravne osobe u PRR-u

pjr-educa-47

Mjere Programa ruralnog razdoblja RH namijenjene su fizičkim i pravnim subjektima. Sukladno tome donosimo pregled mjera zanimljivih radi aktivnosti koje sufinanciraju.

Natječaji namijenjeni fizičkim i pravnim osobama

Prva od mjera koju ćemo izdvojiti jest Mjera 4 „Ulaganje u fizičku imovinu“, značajna u okviru PRR-a zbog svog cilja: povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava omogućavanjem proširenja proizvodnih kapaciteta, modernizacijom postojećih farmi i poboljšanjem kvalitete proizvoda uvođenjem novih tehnologija i inovacija. U sklopu navedene mjere, pod-mjera 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ fizičkim i pravnim osobama upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kao i proizvođačkim grupama i organizacijama, omogućuje ulaganje u građenje i/ili opremanje niza objekata (za životinje, uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, gljiva, gospodarskih objekata i upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, prostorija za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda, itd.). Također, omogućuje se i kupovina nove poljoprivredne mehanizacije, ulaganje u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, ulaganje u izgradnju i/ili opremanje novih sustava za navodnjavanje, ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, itd. Za projekte unutar ove mjere potpore iznose 5.000 eura – 2.000.000eura (do 3.000.000 za pojedine sektore).

Pod-mjera 4.2 „Potpora za ulaganja u obradu/plasiranje na tržište i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ fizičkim i pravnim osobama upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava omogućava ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, građenje i/ili opremanje klaonica, rasjekaonica, hladnjača, objekata za preradu voća, povrća, maslina, žitarica, uljarica i industrijskog bilja, itd. Za projekte unutar ove mjere potpore iznose 10.000 eura – 3.000.000 eura (do 5.000.000 eura za određene sektore). Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova (uz moguće povećanje za dodatnih 20% u određenim slučajevima), kao i za pod-mjeru 4.1.

Mjera 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ zanimljiva je mladim poljoprivrednicima. Pod-mjera 6.1 „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ namijenjena je osobama 18-40 godina koje posjeduju odgovarajuće vještine i znanje o poljoprivredi te su po prvi puta postavljene kao nositelji poljoprivrednoga gospodarstva, kako bi uz pomoć potpore od 50.000 eura po korisniku proveli poslovni plan u svrhu osiguranja održivog rasta i razvoja poljoprivrednog gospodarstva. Osim za mlade poljoprivrednike, pod-mjere mjere 6 uključuju i natječaje koji omogućavaju pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili pak ulaganja u ruralni turizam (ugostiteljsko turističke usluge poput apartmana, ruralnih kuća za odmor, kamp, sobe, itd.), preradu i marketing lokalnih proizvoda, izradu suvenira, tradicijske i umjetničke obrte i sl.

Natječaji namijenjeni jedinicama lokalne samouprave

Od mjera namijenjenih jedinicama lokalne samouprave (JLS) koje za cilj, između ostaloga, imaju i zaustavljanje negativnog depopulacijskog trenda i poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, izdvajamo mjeru 7 – „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“. Operacija „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“ unutar pod-mjere 7.1 općinama i gradovima do 10.000 stanovnika omogućuje dobivanje sredstava za izradu i ažuriranje dokumenata za razvoj JLS-a u iznosima 5.000 eura – 70.000 eura, uz intenzitet potpore do 100% prihvatljivih troškova. Operacija „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ unutar pod-mjere 7.2 omogućava JLS građenje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u naseljima do 2.000 stanovnika. Iznosi potpore za ove aktivnosti iznose 30.000 eura – 1.000.000 eura, uz intenzitet potpore do 100% prihvatljivih troškova. Unutar iste pod-mjere kroz operaciju „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“ JLS mogu dobiti sredstva do 1.000.000 eura, uz 100% intenziteta potpore za gradnju i/ili rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (uključujući znakove, pješačke zone, rasvjetu, postaje javnog gradskog prijevoza, mostove i sl.).

Uz navedene, za određena područja u Hrvatskoj od velikog je značaja i mjera 5 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“ čije pod-mjere omogućavaju i razminiranje poljoprivrednog zemljišta.

Nadamo se kako će Vam ovaj kratki pregled potencijalnih prilika, iako je izdvojen samo dio mjera, pomoći u odluci za prijavu na natječaje iz PRR. U slučaju dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite na info@pjr.hr.

 

[wpfilebase tag=file id=7 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije