Najava poziva: „Kompetentnost i razvoj MSP – faza II“

“Tko rano rani”– ulazi u utrku za bespovratna sredstva za opremanje i izgradnju postojećih ili novih poslovnih kapaciteta. Dugo očekivani natječaj „Kompetentnost i razvoj MSP – faza II“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima u najavi je za 30 studenoga 2017. godine. Indikativan iznos financijske omotnice je 216,65 milijuna kuna, dok će stopa sufinanciranja pojedinog projekta iznositi, kao i dosad, između 35% i 45% ukupno prihvatljivih troškova.

Cilj poziva i aktivnosti

Iz indikativnog godišnjeg plana objave natječaja vidljivo je da će poziv biti gotovo identičan fazi I. Cilj poziva pritom je jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika (MSP) stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija. Najavljene prihvatljive aktivnosti su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju i/ili rekonstrukciju, i opremanje novih ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta te posljedično podizanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu.

U nastavku donosimo nekoliko savjeta koji su nužni za procjenu sukladnosti poduzetničkih ideja s uvjetima Poziva.

Prihvatljivost prijavitelja i projektne ideje

Prvi korak koji poduzetnik mora poduzeti želi li se javiti je provjera veličine poduzeća kako bi utvrdio je li zadovoljen osnovni korak prihvatljivosti. Poziv je namijenjeni mikro, malim i srednjim poduzetnicima (MSP), sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća temeljem Uredbe EU 651/2014, ali uz taj uvjet, propisano je i niz drugih koji moraju biti zadovoljeni kako bi prijavitelj bio prihvatljiv. Kako bi se u potpunosti utvrdila prihvatljivost prijavitelja savjetuje se detaljno proučavanje svih uvjeta prihvatljivosti Poziva. To na primjer može biti pozitivna EBITDA ili zadovoljavanje uvjeta minimalno jednog zaposlenika na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projekta, odnosno projektne prijave.

Predmet, namjena i ciljevi Poziva

Nakon provjere prihvatljivosti prijavitelja, potrebno je osigurati prihvatljivosti projektne ideje s predmetom i ciljevima Poziva. U ovom koraku preporuka je utvrditi doprinosi li projektni prijedlog poboljšanju poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a putem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, ima li namjenu potaknuti investicije u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice te teži li razvoju novih kompetencija i stvaranju novih i/ili očuvanju postojećih radnih mjesta.

Kriteriji odabira

Nakon provjere svih administrativnih uvjeta, nužno je provjeriti i koliko se bodova može prikupiti temeljem kriterija odabira jer Pozivi uvjetuju minimalan bodovni prag koji projektna prijava mora ostvariti po svakom od kriterija. Sukladno navedenom, vrlo je važno provjeriti koliko se bodova može prikupiti temeljem onih bodova koji se sa sigurnošću mogu utvrditi, a to su prvenstveno povijesni pokazatelji tvrtke, odnosno poslovni prihodi prijavitelja u odnosu na ukupnu vrijednost projekta, neto profitna marža, koeficijent tekuće likvidnosti te koeficijent zaduženosti. Također, sa sigurnošću se može utvrditi i koliko će bodova biti dodijeljeno pod kriterijem „Vrijednost za novac koju projekt nudi“ gdje se, temeljem projekcije pokazatelja, utvrđuju promjene u stvorenim i sačuvanim radnim mjestima, povećanju prihoda od prodaje, povećanju prihoda od izvoza te udio sredstava u ukupnom ulaganju koje odgovaraju javnoj potpori. Ključno je nadalje provjeriti i koliko se bodova dobiva temeljem lokacije na kojoj se projekt provodi.

Besplatna provjera prihvatljivosti

Ukoliko želite detaljnije provjeriti jeste li prihvatljiv prijavitelj unutar ovog poziva i želite procijeniti ovu priliku za sebe, javite nam se kako bismo Vam poslali sažetak natječaja te kako biste dobili stručno mišljenje je li Vaša ideja, odnosno Vaš projekt prihvatljiv za financiranje unutar ovog natječaja.

E-mail na koji nam se možete javiti je info@pjr.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije