Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

  1. godine je pokrenuta internetska stranica www.hrvatska2030.hr s kojom je započeo program upoznavanja javnosti i konzultacije za novu strategiju razvoja države i društva do 2030. godine.

 

Nacionalna razvojna strategija do 2030. g  će definirati srednjoročne i dugoročne prioritete za održiv razvoj i prosperitet države i društva. Strategija čini temelj za planiranje proračuna i programiranje sredstava iz fondova.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Upravljačkog odbora i Izvršne radne skupine za izradu NRS- a je donesena te je potpisan Sporazumi o suradnji na izradi NRS-a s regionalnim koordinatorima. Uz to je donesen Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

 

Nakon što se izrade strateški okvir, biblioteka pokazatelja za sustav strateškog planiranja i upravljanja resursima, provedbeni mehanizmi i definiranje strateških projekata krenut će se u izradu proračuna potrebnih resursa za provedbu same NRS. Uz to će se definirati okvir za praćenje učinka u provedbi i uspostava informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem, nakon čega će se pokrenuti postupak konzultacija. Po njihovom završetku nacrt NRS-a sa svim elementima će proći kroz sustav e-savjetovanja, te je planirano Vladino upućivanje strategije Saboru do kraja 2019. godine. U proces izrade ove strategije uključeni su svi dionici društva u Hrvatskoj, uključujući javni, privatni i civilni sektor, akademsku zajednicu i građane. Trenutno je svakom pojedincu omogućeno ispunjavanje Upitnika za građane “Vizija Hrvatske kakvu želimo”.

Provedba NRS-a započet će 2021. godine., što se poklapa s novim Financijskim razdobljem 2021 – 2027 za EU fondove. Od tada će ujedno započeti i primjena novog modela upravljanja razvojem Hrvatske utemeljen na zajedničkoj suradnji i sinergiji djelovanja svih društvenih skupina i svakog pojedinog građanina zemlje. NRS je prvi cjeloviti dokument u čijem središtu su potrebe građana, a krajnja svrha mu je provedba povećanja kvalitete života građana u svim dijelovima Hrvatske.

Najnoviji članci iz iste kategorije