Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo procedure Zajedničkih nacionalnih pravila

MRRFEU je prvi puta (od donošenja Pravila 2014. g.), objavio procedure Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. pod nazivom Zajednička nacionalna pravila (ZNP) – verzija 7.

Pravila predstavljaju iskorak u smislu transparentnosti, budući da niti jedna od prethodnih verzija nije do sada bila javna. Opća javnost, potencijalni prijavitelji i korisnici EU fondova sada mogu upoznati procedure po kojima institucije u sustavu EU fondova rade, a među interesantnima su svakako procedure objave Poziva i načina ocjenjivanja projektnih prijedloga, kontrolne liste za pregled izvješća i valjanosti nabava te mnoge druge.

 

Ključne izmjene

Zajednička nacionalna pravila v.7.0 stupila su na snagu 4. prosinca 2020. godine i objavljena su na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr . Njima su ažurirane, i djelomično pojednostavljene, procedure postupanja tijela u Sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, kao i procedure koje se odnose na korisnike bespovratnih sredstava s ciljem ubrzanja provedbe i povećanja apsorpcije bespovratnih sredstava koja su na raspolaganju u okviru Operativnog programa.

Neka od ključnih izmjena su:

 • Izmjene procedura iz Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (Pravila za NOJN) koje se ogledaju u pojednostavljenju definicije NOJN-a i opisa predmeta nabave te podizanju praga za provedbu postupka nabave sa jednim ponuditeljem, za robe i usluge sa 200.000,00 HRK na 400.000,00 HRK te za radove sa 500.000,00 HRK na 1.000.000,00 HRK
 • uvođenje mogućnosti predstavljanja Poziva za dostavu projektnih prijedloga i održavanja informativnih radionica na daljinu uz pomoć informacijske tehnologije u obliku webinara i virtualnih sastanaka.
 • u Pravilima o financijskim korekcijama uređena je definicija financijske korekcije kao i odredbe vezano za povrate sredstava temeljem utvrđene nepravilnosti te osnovicu za određivanje financijske korekcije, a također su brisane vrste nepravilnosti koje su vezane uz ostvarenje indikatora (pokazatelja)
 • ukinuto ograničenje da se troškovi koji su nastali prije potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potražuju u prvom ZNS-u te je uvedena mogućnost istovremenog podnošenja više zahtjeva za nadoknadu sredstava, ako je to potrebno, uvažavajući specifičnosti projekta i funkcionalnosti sustava eFondovi.

 

Poglavlja sadržana u ZNP-u

ZNP sadrži sljedeća poglavlja:

 • 00 Zajedničko poglavlje
 • 01 Pravilnik o prihvatljivosti izdataka
 • 02 Uspostava i unaprjeđenje sustava
 • 03 Upravljanje ljudskim potencijalima
 • 04 Prognoziranje i praćenje
 • 05 Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava
 • 06 Dodjela bespovratnih sredstava
 • 07 Revizije
 • 08 Revizijski trag
 • 09 Ovjeravanje
 • 10 Upravljanje rizicima
 • 11 Vrednovanje
 • 12 Informiranje i vidljivost
 • 13 Nepravilnosti
 • 14 Financijski instrumenti
 • 15 Integrirana teritorijalna ulaganja

kao i mnoge predloške, kontrolne liste i pomoćne operativno korisne dokumente, a ZNP s prilozima možete preuzeti na poveznici.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije

Digitalna transformacija

Digitalna transformacija za opstanak

Veliki broj poduzeća se ponosi time da su digitalizirali svoj poslovanje, no koliko zapravo su digitalno transformirani. Znači li to da podižu Excel tablice u neki sustav? Ili uistinu cijelo poslovanje vode kroz digitalne platforme?

Pročitajte više »